English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]  

The  9th HACKERS MEETING  will be held in Rennes (France) from August 18 to 20.

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

L'esperit de la llibertat de Denís Fernández Cabrera

[L'esperit de la llibertat]

Denís Fernández Cabrera va fer una bonica obra d'art. El dibuix ens mostra a Tux amb banyes i cua de GNU. Aquest duet màgic us portarà a ideals més alts. Voltant com un esperit sobre el gran i malvat món.

Aquesta imatge en color està disponible en els següents formats:

Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright (C) 2004, Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota els termes de la Llicència Pública General GNUtal i com està publicada per la Fundació per al Programari Lliure (FSF); ja sigui la versió 2 de la Llicència, o (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.


[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

La Free Software Foundation és la principal organització patrocinadora del Sistema Operatiu GNU. Doneu suport a GNU i la FSF comprant manuals i regals, unint-vos a la FSF com a membre associat, o fent una donació, ja sigui directament a la FSF o via Flattr.

Tornar a dalt