Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2022-01-02 a l' original anglès.

Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Com utilitzar les funcionalitats opcionals de la GFDL

per Richard Stallman

La GNU FDL (Llicència de Documentació Lliure de GNU) inclou dos mecanismes opcionals, les seccions inalterables i els textos de portada, que podeu utilitzar si voleu. La nota de la llicència ha d'indicar si esteu utilitzant o no aquestes opcions.

El cas més senzill és quan no es volen utilitzar aquestes opcions. La nota de la llicència ho hauria d'indicar així:

   Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
   document under the terms of the GNU Free Documentation License,
   Version 1.3 or any later version published by the Free Software
   Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts and
   no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the
   section entitled "GNU Free Documentation License".

Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquest document sota els termes de la 
Llicència de Documentació Lliure de GNU, versió 1.3 o posterior, publicada per la 
Free Software Foundation; sense seccions inalterables i sense textos de portada i 
contraportada. A la secció titulada "Llicència de Documentació Lliure de GNU" s'hi 
inclou una còpia d'aquesta llicència. [N. del T.: Només la versió original en anglès té 
plena validesa legal.]

Però si voleu utilitzar aquestes opcions, a continuació trobareu una explicació dels seus objectius i de com utilitzar-les.

Seccions inalterables

La idea de les seccions inalterables és poder disposar d'una manera d'expressar opinions personals, no tècniques, sobre el tema.

L'exemple clàssic d'una secció no tècnica inalterable en un manual lliure és el manifest GNU, que està inclòs al manual de GNU Emacs. El manifest GNU no diu res sobre com editar amb Emacs, sinó que explica la raó per la qual vaig escriure GNU Emacs: com a part essencial del sistema operatiu GNU, que donaria als usuaris d'ordinadors la llibertat de cooperar en una comunitat. Com que el manifest GNU presenta els principis del projecte GNU i no pas les característiques de GNU Emacs, vam decidir que altres persones no el poguessin treure o modificar quan redistribuïssin el manual d'Emacs, i vam incloure aquesta requisit a la llicència. De fet, vam convertir el manifest GNU una secció inalterable, sense utilitzar, tanmateix, aquesta paraula. Si haguéssim de fer-ho avui utilitzant la GNU FDL, escriuríem la nota de la llicència així:

   Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
   document under the terms of the GNU Free Documentation License,
   Version 1.2 or any later version published by the Free Software
   Foundation; with the Invariant Sections being just "GNU
   Manifesto", with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover
   Texts. A copy of the license is included in the section
   entitled "GNU Free Documentation License".

Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquest document sota els termes de la 
Llicència de Documentació Lliure de GNU, versió 1.2 o posterior, publicada per la 
Free Software Foundation; amb una única secció inalterable que és "El manifest GNU", 
i sense textos de portada i contraportada. A la secció titulada "Llicència de Documentació 
Lliure de GNU" s'hi inclou una còpia d'aquesta llicència. [N. del T.: Només la versió original 
en anglès té plena validesa legal.]

Això indica que la secció “Manifest GNU” és l'única secció inalterable.

L'antiga llicència del manual d'Emacs no permetia a qui modificava i redistribuïa el manual afegir noves seccions inalterables. Però en el moment de redactar una versió més general del concepte per a la GNU FDL, em va semblar que des d'un punt de vista moral seria més coherent permetre afegir seccions inalterables a aquells que modifiquessin el manual, tal i com ho poden fer els primers autors. La llicència FDL ho permet.

Però aquesta possibilitat requereix una protecció per tal de prevenir abusos que posin en perill la naturalesa lliure del manual. Una persona B que modifica un manual escrit per una persona A no hauria de poder convertir en inalterable la documentació redactada per A, perquè això negaria el permís per modificar-la a una persona C. Igualment, si aquesta persona B afegeix documentació sobre temes addicionals, aquesta documentació afegida no pot ser inalterable; altres persones han de poder-la modificar. Les condicions de la llicència FDL sobre l'addició de seccions inalterables proporcionen aquesta protecció.

Un manual no necessita tenir cap secció inalterable. El cas més senzill és no tenir-ne cap. No cal posar la llicència GNU FDL com a secció inalterable, ja que la mateixa llicència estipula explícitament que no pot ser modificada. La llicència FDL s'ocupa a més de certes seccions, com ara les titulades “Historial”, “Dedicatòries” i altres. No cal indicar que aquestes seccions són inalterables, perquè la FDL ja estableix les regles per a aquestes seccions.

Textos de portada

Un text de portada és un text breu que voleu que s'imprimeixi a la portada del manual quan es publiqui, encara que sigui algú altre qui vagi a publicar-lo. Podeu especificar un «text de portada» que s'hagi d'imprimir a la portada i un «text de contraportada», que s'haurà d'imprimir a la contraportada. Es pot especificar un text diferent per cada part.

Els textos de portada són una funcionalitat nova, de manera que no puc citar exemples reals del seu ús. Però la seva intenció és ben simple: donar al primer editor una manera de demanar o incitar la gent a comprar les còpies que ell publica abans que les reimpressions d'un altre editor. Per exemple, podríem imaginar un text de contraportada com aquest:

  L'Editorial Free Manuals va pagar a Alyssa P. Hacker per escriure aquest manual, 
  i us demana que li doneu suport comprant l'edició de l'Editorial Free Manuals.

Això podria ajudar a l'Editorial Free Manuals a tenir èxit en el seu negoci de publicació de manuals lliures; almenys, aquesta és la idea. Per especificar aquest text de contraportada, l'Editorial Free Manuals hauria de redactar la nota de la llicència així:

   Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
   document under the terms of the GNU Free Documentation License,
   Version 1.2 or any later version published by the Free Software
   Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and
   one Back-Cover Text: "Free Manuals Inc. paid Alyssa P. Hacker to
   write this manual and asks for your support through buying the
   Free Manuals edition." A copy of the license is included in the
   section entitled "GNU Free Documentation License".

Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquest document sota els termes de la 
Llicència de Documentació Lliure de GNU, versió 1.2 o posterior, publicada per la 
Free Software Foundation; sense seccions inalterables, sense textos de portada i 
amb un text de contraportada: "L'Editorial Free Manuals va pagar a Alyssa P. Hacker 
per escriure aquest manual, i us demana que li doneu suport comprant l'edició de 
l'Editorial Free Manuals." A la secció titulada "Llicència de Documentació Lliure de GNU" 
s'hi inclou una còpia d'aquesta llicència. [N. del T.: Només la versió original en anglès té 
plena validesa legal.]