Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Llicències antigues

Aquesta pàgina conté versions anteriors de les llicències publicades per la Free Software Foundation, que mantenim aquí com a referència. Podeu trobar les versions actuals de les llicències a la nostra pàgina sobre llicències.

Versions anteriors de la Llicència Pública General de GNU

Versions anteriors de la Llicència Pública General Reduïda de GNU

A aquesta llicència se l'anomenava Llicència Pública General de GNU per a Biblioteques:

Versions anteriors de la Llicència de Documentació Lliure de GNU

Les versions antigues es troben també disponibles dins del directori /licenses. Vegeu la secció Adreces de les llicències de la pàgina principal sobre llicències.

Traduccions d'aquesta pàgina:

[en] English   [ar] العربية   [ca] català   [de] Deutsch   [fr] français   [ja] 日本語   [pt-br] português   [ru] русский   [uk] українська  

 [Logotip de la FSF]  “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”