English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   日本語 [ja]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Llicències antigues

Aquesta pàgina conté versions anteriors de les llicències publicades per la Free Software Foundation, que mantenim aquí com a referència. Podeu trobar les versions actuals de les llicències a la nostra pàgina sobre llicències.

Versions anteriors de la Llicència Pública General de GNU

Versions anteriors de la Llicència Pública General Reduïda de GNU

A aquesta llicència se l'anomenava Llicència Pública General de GNU per a Biblioteques:

Versions anteriors de la Llicència de Documentació Lliure de GNU

Les versions antigues es troben també disponibles dins del directori /licenses. Vegeu la secció Adreces de les llicències de la pàgina principal sobre llicències.

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP