Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

L'acord de Wassenaar

La primera notícia que vam tenir sobre el nou acord de Wassenaar provenia d'un article d'un diari, on es deia que es prohibiria l'exportació de programari de xifrat (i la prohibició semblava incloure el programari lliure). Així que vam posar un anunci buscant gent en països que no haguessin signat l'acord de Wassenaar per participar en la distribució i desenvolupament de programari lliure per a xifrat.

Després es va publicar el text definitiu de la nova versió de l'acord de Wassenaar. Llavors vam veure que continuava tenint una excepció que semblava incloure el programari lliure (al text s'utilitzava l'expressió «domini públic», però semblava que amb això volien dir alguna cosa semblant al programari lliure). De manera que el problema sembla haver estat una falsa alarma.

No obstant, els Estats Units continuen volent imposar aquestes restriccions, i per tant té sentit continuar amb els nostres preparatius, com a precaució en cas que una futura versió de l'acord de Wassenaar imposi restriccions addicionals en l'exportació de programari lliure.

A continuació trobareu la nostra interpretació del text de l'últim acord de Wassenaar, tal com el veiem. No ha estat revisada per un advocat.

Segons les «Notes generals sobre el programari», punt 2, l'acord no cobreix el programari que estigui en «el domini públic». Això es defineix al glossari com a tecnologia o programari que s'han fet públics sense restriccions sobre la seva posterior difusió. També s'afirma que el copyright, per si mateix, no priva a un programa de la seva consideració de «domini públic».

Actualment hi ha discussions sobre l'acord i semblaria lògic que la definició de «domini públic» s'aclarís en futures reunions.

Funcionaris finlandesos han declarat que «res no canviarà pel que fa al programari de “domini públic” i l'acord de Wassenaar del 3 de desembre.»

A Dinamarca, segons ens diuen, hi ha hagut un incident: el Ministeri de Comerç va comminar un administrador a deixar d'oferir la descàrrega del programa PGP.

Notícies recents ens indiquen que el govern australià ha prohibit l'exportació de programari lliure per a xifrat al modificar la part de l'acord de Wassenaar relacionada amb la definició de programari «de domini públic».