Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Podejmijcie działania


Na tej stronie są propozycje dla działaczy - deweloperów - administratorów systemów - webmasterów - tłumaczy.


Dla działaczy wolnego oprogramowania…

Wspierajcie obecne działania FSF

Please support the FSF campaigns, currently including: against DRM, Upgrade from Windows, PlayOGG, against software patents, OpenDocument, free BIOS, and against ACTA. The overall community site for the global movement for free software is LibrePlanet.

Pomóżcie walczyć przeciw patentom na oprogramowanie

Please help end software patents worldwide. Please also support anti-software patent efforts in Europe specifically. Watch and share the movie Patent Absurdity.

Wzywajcie WIPO do zmiany nazwy i celu funkcjonowania

Please support this declaration calling on WIPO to change its name and mission.

Wzbogaćcie Katalog wolnego oprogramowania

Contribute to the Free Software Directory: submit new packages, corrections to existing entries, and helping with maintenance.

Załóżcie Grupę Użytkowników GNU/Linuksa w swoim mieście lub kraju i prześlijcie nam informację o Waszej grupie

For more information: GNU Users Groups.

Dla deweloperów oprogramowania…

Wesprzyjcie priorytetowe projekty wolnego oprogramowania

As listed on the FSF's high-priority projects web page.

Wspierajcie projekt GNUstep

Wspierajcie jako użytkownicy i programiści projekt GNUstep, wolny, obiektowo zorientowany szkielet do tworzenia aplikacji. Pomóż mu przekształcić się w kompletne środowisko użytkownika.

Przejmijcie pakiet GNU pozbawiony opieki

Następujące pakiety potrzebują opiekuna: cfengine, halifax, quickthreads, guile-sdl, superopt. A te pakiety szukają współ-opiekuna: aspell, bison, gnuae, gettext, gnubik, metaexchange, powerguru, xboard. See the package web pages for specific information, and this general information about GNU packages and maintenance, and then email <maintainers@gnu.org> if you have time and interest in taking over one of these projects.

Wspierajcie rozwój pakietu GNU

See “help wanted” requests from the maintainers of many packages.

Zróbcie ze swojego programu pakiet GNU

To make your free software package part of the GNU System, see this information on starting your application.

Dla administratorów systemów…

Pomóżcie administrować Savannah

Help maintain the free software hosting site sponsored by GNU: more information.

Dla webmasterów…

Przyłączcie się do drużyny webmasterów GNU

More information.

Dla tłumaczy…

Przyłączcie się do drużyny tłumaczy GNU

Help maintain and update translations of www.gnu.org: more information.

Na koniec jest osobna strona Jak możesz pomóc Projektowi GNU, która ma więcej szczegółów i dodatkowe zadania.


Cele działań dla: działaczy - deweloperów - administratorów systemów - webmasterów - tłumaczy.