Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Të propozuarit për Çmimin e Software-it të Lirë, 1998

Shihni finalistët ose citimin nga fituesi Larry Wall.

Ndarja e Parë e Çmimit të Free Software Foundation-it për Shpënien Përpara të Software-it të Lirë

MIT Media Lab
E premte, 9 tetor, 2018

Të propozuar