English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   română [ro]  

The  9th HACKERS MEETING  will be held in Rennes (France) from August 18 to 20.

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Un GNU escoltant música de l'Equip de Disseny Nevrax

[Un GNU escoltant música]

Aquest dibuix en color representa un GNU que ganduleja còmodament, vestit amb una bata daurada. Té posats uns auriculars grans. Té els ulls tancats i fa cara de satisfacció. És ben clar que gaudeix del que està sentint. Amb les peülles de davant sosté un reproductor de CDs portàtil, i hi ha escampats uns quants CDs pel terra davant seu. També a terra hi té dos altaveus, connectats al reproductor portàtil.

Agraïm als artistes de l'Equip de Disseny Nevrax la creació d'aquesta bonica imatge, i a la seva empresa, Nevrax Limited, el fet d'haver-los donat temps per a treballar-hi.

Aquesta imatge en color està disponible en els següents formats:

Les imatges vinclades des d'aquesta pàgina són:
Copyright (C) 2001, Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota qualsevol dels següents termes:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

Podeu trobar una còpia de la Llicència Pública General GNU i de la Llicència de Documentació Lliure GNU seguint els enllaços anteriors. Si teniu problemes per descarregar-les, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.


[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

La Free Software Foundation és la principal organització patrocinadora del Sistema Operatiu GNU. Doneu suport a GNU i la FSF comprant manuals i regals, unint-vos a la FSF com a membre associat, o fent una donació, ja sigui directament a la FSF o via Flattr.

Tornar a dalt