Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2022-01-02 a l' original anglès.

Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Consells sobre l'ús de la Llicència de Documentació Lliure de GNU

Aquí trobareu una breu explicació sobre com posar un document sota la Llicència de Documentació Lliure de GNU. Per a les llicències de programari de GNU, com ara la Llicència Pública General, tenim una pàgina específica.

Com utilitzar les funcionalitats opcionals de la FDL?
Tenim una pàgina específica que explica com utilitzar les funcionalitats opcionals de la FDL.
On s'ha de posar la llicència?
N'hi ha prou amb posar la llicència completa al fitxer “principal” del document. Per exemple, en el cas de l'Emacs Lisp Reference Manual, tenim diversos fitxers inclosos a elisp.texi. Conservem la llicència completa a elisp.texi i als altres fitxers escrivim simplement:
@c -*-texinfo-*-
@c This is part of the GNU Emacs Lisp Reference Manual.
@c Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1999
@c   Free Software Foundation, Inc.
@c See the file elisp.texi for copying conditions.
Què faig amb els scripts que necessito per mostrar el meu document correctament?
Recomanem que publiqueu també aquests scripts sota la Llicència de Documentació Lliure de GNU. Òbviament, si aquests scripts són en general útils per a altres tasques, és una bona idea distribuir-los sota la Llicència Pública General de GNU.
És obligatori que el document contingui seccions inalterables?
No. És perfectament acceptable que un document no tingui cap secció inalterable.
Hauria d'intentar assegurar-me que el document tingui algunes seccions inalterables?
No particularment. Si el contingut d'una secció ha de ser inalterable, poseu-la inalterable.
Hauria d'intentar evitar les seccions inalterables?
No particularment. Si el contingut d'una secció ha de ser inalterable, poseu-la inalterable.
Quan una secció hauria de ser inalterable?
Primer que res, cal tenir en compte que una secció que s'ocupa d'aspectes tècnics no pot ser inalterable. Només una secció secundària pot ser inalterable, i una secció tècnica no és una secció secundària.

Si la secció és un text que no es pot modificar, com per exemple una còpia de la Llicència Pública General de GNU, llavors ha de ser inalterable. No podeu donar permís per modificar quelcom si vosaltres mateixos no teniu permís per modificar-ho.

(Una conseqüència és que no es poden utilitzar textos preexistents que s'ocupen dels aspectes tècnics si no es té el permís d'autoritzar la modificació del text.)

Quan una secció exposa la filosofia del programari lliure, és una bona idea fer-la inalterable. Per exemple, quan inserim el Manifest GNU en un manual, o quan incloem una secció explicant per què la documentació lliure és important, posem aquestes seccions com a inalterables.