Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2021-11-03 a l' original anglès.

Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Per què no hi ha imatges en format GIF a les pàgines de GNU

Pel que sabem, en aquest moment no hi cap patent que amenaci el format GIF; les patents que es van utilitzar per atacar-lo han expirat. No obstant, aquest article continuarà sent pertinent mentre els programes puguin ser prohibits per les patents, ja que els mateixos tipus de coses poden passar en qualsevol àrea de la computació. Vegeu les polítiques del nostre lloc web respecte als GIFs.


No hi ha cap imatge en format GIF al lloc web de GNU a causa de les patents (Unisys i IBM) que protegeixen l'algoritme de compressió LZW, que s'utilitza quan es generen arxius GIF. Aquestes patents fan impossible disposar de programari lliure per a generar GIFs propis; a més, s'apliquen també al programa compress, raons per les quals GNU no utilitza aquest format.

Unisys i IBM van sol·licitar les patents el 1983. Unisys (i potser IBM) va sol·licitar aquestes patents en un cert nombre de països. A les bases de dades de patents on hem buscat, l'última data de caducitat sembla correspondre a l'1 d'octubre de 2006 1. Fins llavors, qualsevol que faci un programa per a generar imatges en format GIF pot ser demandat. I no tenim cap raó per pensar que els propietaris perdrien el judici.

Si llancéssim un programa així, l'Unisys i IBM podrien creure més assenyat (per raons de relacions públiques) no demandar una entitat sense ànim de lucre com la FSF. Però podrien demandar, en canvi, els usuaris del programa, incloent-hi també les companyies que distribueixen programari GNU. Sentim que no seria una conducta responsable per la nostra part que afavoríssim aquesta situació.

Molta gent pensa que Unisys ha donat permís per distribuir programari lliure per a crear imatges en format GIF. Malauradament, no és així. A continuació trobareu el que Unisys va dir realment sobre aquest assumpte el 1995:

Unisys no exigeix llicències o pagament de quotes per a aplicacions no comercials i sense ànims de lucre basades en GIF, incloent-hi les utilitzades en serveis en línia. Pel que fa als desenvolupadors de programari per a la xarxa d'Internet, s'aplica el mateix principi. Unisys no denunciarà infraccions inadvertides per part dels desenvolupadors que van produir versions de productes de programari per a Internet abans de 1995. La companyia no exigeix llicències o pagament de quotes per a productes no comercials i sense ànim de lucre a Internet, incloent-hi el «software gratuït».

Malauradament, això no permet el programari lliure que es pugui en un sistema operatiu lliure com GNU. Tampoc no permet en absolut l'ús de l'algoritme de compressió LZW per a d'altres propòsits, com la compressió d'arxius. Per això encara pensem que és millor rebutjar l'algoritme LZW i utilitzar alternatives com GNU Zip i el format PNG.

La redistribució comercial del programari lliure és molt important, i nosaltres entenem el sistema GNU com una totalitat per a ser distribuïda comercialment. Això significa que no podem afegir un programa que generi GIFs a GNU, ja que no es complirien les condicions d'Unisys.

La Free Software Foundation (FSF) és una organització no comercial i sense ànim de lucre, de manera que, estrictament parlant, els ingressos de les nostres vendes de CD-ROMs no són «beneficis». Potser això implica que podríem incloure un programa per a generar GIFs al nostre CD-ROM i afirmar estar actuant dins de l'abast del permís Unisys, o potser no. Però com que ja sabem que altres distribuïdors de GNU no podrien incloure'l, fer-ho no seria massa útil.

Poc després que Unisys fes el seu anunci, quan la xarxa en general es tranquil·litzava pensant que Unisys havia donat permís per a desenvolupar programari lliure, vàrem escriure al departament legal d'Unisys demanant aclariments sobre aquest assumpte. Mai no vàrem rebre cap resposta.

Fins i tot si Unisys realment hagués donat permís per a desenvolupar un programari lliure per generar GIFs, encara tindríem el problema de la patent d'IBM. Tant la patent d'IBM com la d'Unisys protegeixen el mateix «invent»: l'algoritme de compressió LZW (fet que, per cert, pot considerar-se un error per part de la Oficina de Patents i Marques Registrades dels Estats Units, que és famosa per la seva incompetència i manca de criteri).

La descodificació de GIFs és un altre tema. Tant la patent d'Unisys com la d'IBM estan escrites de tal manera que no s'apliquen a un programa que només pugui descomprimir el format LZW (i que, per tant, no sigui ser capaç de comprimir en aquest format). Per això el programari GNU pot incloure i inclou la capacitat de descomprimir i mostrar imatges en format GIF.

Donada aquesta situació, encara podríem incloure imatges en format GIF a les nostres pàgines web si volguéssim. Molta gent estaria encantada de generar-les per a nosaltres, i no podríem pas ser demandats per tenir imatges en format GIF al nostre servidor.

Però sentim que si no podem distribuir un programari que permeti a la gent generar imatges en format GIF de manera adequada, llavors tampoc no hem de tenir altra gent que executi tal programari per a nosaltres. A més, si no podem proporcionar programari GNU per generar arxius GIF, hem de recomanar una alternativa. I nosaltres mateixos hauríem d'utilitzar l'alternativa que recomanem.

El 1999, Unisys va dir el següent sobre el tema de la seva patent:

A Unisys se li ha preguntat freqüentment si s'exigeix una llicència Unisys per utilitzar programari de LZW que s'hagi obtingut descarregant-lo des d'Internet o des d'altres fonts. La resposta és simple. En tots els casos, s'exigeix un acord de llicència escrit o una declaració signada per un representant d'Unisys autoritzat. Unisys exigeix aquesta llicència o autorització per a tot ús, venda o distribució de qualsevol programari (incloent-hi l'anomenat «software gratuït») i/o maquinari que proporcioni les prestacions de l'algoritme de compressió LZW (per exemple, programari descarregat).

Amb aquesta declaració, Unisys està intentant desdir-se d'allò que deien el 1995, quan lliuraven parts de la patent al públic. La legalitat d'aquesta rectificació és qüestionable.

Una altra qüestió és que les patents del LZW -i les patents de programari en general- són un ofensa contra la llibertat de programadors; tots els programadors necessiten treballar junts per protegir el programari de les patents.

De manera que, fins i tot si poguéssim trobar una solució que permetés a la comunitat del programari lliure generar imatges en format GIF, tampoc no seria realment una solució, o almenys tampoc no resoldria el problema globalment. La solució és canviar a un altre format i deixar d'utilitzar el format GIF.

Per totes aquestes raons no utilitzem el format GIF, i esperem que vosaltres tampoc no l'utilitzeu.

És possible fer imatges no comprimides que serveixen com a GIFs, ja que treballen amb programes que descodifiquen el format GIF. Això es pot fer sense infringir cap patent. Aquests pseudoGIFs són útils en determinats casos.

També és possible crear GIFs utilitzant una codificació lliure de patents, però amb això no s'aconsegueix el nivell de compressió que normalment s'espera d'un GIF.

Vàrem decidir no utilitzar aquests pseudoGIFs al nostre lloc web perquè no són una solució satisfactòria al problema de la comunitat. Funcionen, però són molt grans. El que la web necessita és un format comprimit lliure de patents, i no pseudoGIFs massa grans.

El format PNG és un format comprimit sense patent. Esperem que aviat s'hagi estès àmpliament, i llavors l'utilitzarem. Tenim versions en format PNG de les imatges de la nostra pàgina.

Per a més informació sobre els problemes de patent del format GIF, visiteu la pàgina de la League for Programming Freedom GIF. A través d'aquesta pàgina podeu trobar més informació sobre el problema de les patents de programari en general.

Hi ha una biblioteca anomenada libungif que llegeix arxius en format GIF i genera GIFs no comprimits per a eludir la patent d'Unisys.

burnallgifs.org és un lloc web que promou l'eradicació de l'ús de GIFs a les pàgines web.

Nota

  1.  

    Vàrem poder buscar a les bases de dades de patents dels Estats Units, el Canadà, el Japó i la Unió Europea. La patent Unisys va expirar el 20 de juny de 2003 als USA. A Europa va expirar el 18 de juny de 2004. Al Japó la patent va expirar el 20 de juny de 2004 i a Canadà va expirar el 7 de juliol de 2004. La patent d'IBM dels Estats Units va expirar l'11 d'agost de 2006. El Software Freedom Law Center afirma que, després de l'1 d'octubre de 2006, ja no hi haurà patents que interfereixin en l'ús de les imatges estàtiques en format GIF.

    Els GIFs animats són una altra història. No sabem quines patents poden cobrir-les. No obstant, no hem sentit informacions d'amenaces contra l'ús de GIFs animats. Qualsevol programa pot ser amenaçat per les patents, però no tenim cap raó per considerar que el GIFs animats estiguin particularment en perill, de manera que no hi cap raó en particular per evitar-los.