Terjemahan ini mungkin tak menunjukkan perubahan yang dibuat sejak 2021-07-09 dalam halaman Inggeris asal.

Anda patut lihat pada perubahan-perubahan itu. Tolong lihat Translations README untuk maklumat tentang bagaimana untuk menyelenggara terjemahan-terjemahan artikel ini.

Hukum Stallman

Disebabkan syarikat-syarikat besar mendominasikan masyarakat dan menentukan undang-undang, setiap kemajuan atau perubahan dalam teknologi ialah satu ruang baharu bagi mereka untuk menyekat kebebasan atau menganiaya para pengguna.