English [en]   čeština [cs]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   Malay [ms]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]   繁體中文 [zh-tw]  

Ini merupakan sebuah terjemahan daripada satu halaman yang asalnya bahasa Inggeris.

Hukum Stallman

Disebabkan syarikat-syarikat besar mendominasikan masyarakat dan menentukan undang-undang, setiap kemajuan atau perubahan dalam teknologi ialah satu ruang baharu bagi mereka untuk menyekat kebebasan atau menganiaya para pengguna.

ATAS

[Logo FSF] “Free Software Foundation (FSF) merupakan satu pertubuhan bukan untung dengan satu misi sejagat untuk mempromosikan kebebasan pengguna komputer. Kami melindungi hak-hak semua pengguna perisian.”

SERTAI KEDAI