English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   polski [pl]   русский [ru]   українська [uk]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$69,528
$450,000

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Nauka płynąca z Urugwaju

22 lipiec 2013

Obecnie rozpatrywany projekt ustawy w Urugwaju uświadomił Fundacji Wolnego Oprogramowania, iż brakuje nam istotnego punktu na liście propozycji rządom w zakresie promocji wolnego oprogramowania. Projekt ten przewiduje, że w przypadku gdy instytucje państwowe rozwijają oprogramowanie lub zlecają jego realizację, rozwój ten musi być możliwy w środowisku 100% wolnego oprogramowania.

Wymóg ten pozwala uniknąć problemów, które faktycznie mogą się pojawić. Nawet jeśli kod źródłowy rozwiązania zostanie dostarczony jako wolne oprogramowanie, które można uruchomić na 100% wolnym systemie GNU/Linux, może on zostać ograniczony w inny sposób.

Na przykład, kompilacja kodu źródłowego, czy nawet wprowadzenie w nim najmniejszej zmiany, mogą wymagać użycia niewolnego programu. Oba te problemy mogą się pojawić gdy zostanie użyty niewolny interfejs IDE, stawiając w ten sposób dodatkowe przeszkody w migracji państwowych instytucji na wolne oprogramowanie. Słusznym i mądrym jest, by prawo odrzuciło te metody rozwoju rozwiązań informatycznych dla Państwa.

Mając to na uwadze, Fundacja Wolnego Oprogramowania zaktualizowała listę zaleceń dla rządowej polityki, sugerując dodanie do umów wymogu, aby rozwój rozwiązań informatycznych był możliwy w środowisku 100% wolnego oprogramowania. (Patrz http://www.gnu.org/philosophy/government-free-software.html.)

DO GÓRY STRONY


[logo FSF]„Nasza misja to chronić i szerzyć wolność używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.