Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2022-05-10 a l' original anglès.

Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Recursos de desenvolupament GNU

Aquesta pàgina descriu els serveis de desenvolupament disponibles per als programadors de GNU en màquines del Projecte GNU. Per a més informació sobre els privilegis i responsabilitats dels coordinadors de GNU, vegeu si us plau el document Informació per a coordinadors de GNU, i també els estàndards de programació de GNU. També us poden interessar els consells per a coordinadors de GNU i la introducció a com ha de ser un paquet GNU.)

Amb l'abundància d'ordinadors econòmics que poden funcionar sobre GNU/Linux, així com amb la major disponibilitat de l'accés a Internet, molts voluntaris de GNU tenen avui dia tots els dispositius informàtics que necessiten. No obstant, encara hi ha avantatges en tenir ordinadors centrals on els voluntaris de GNU poden treballar junts sense haver de fer les seves màquines accessibles als altres.

Per aquesta raó, la Free Software Foundation recomana als projectes de programari GNU l'ús de les màquines de gnu.org com a base principal. L'ús d'aquestes màquines també beneficia indirectament al projecte GNU, ja que augmenta el coneixement públic de GNU i estén la idea del treball conjunt en benefici de tots.

Savannah i control de versions

Si esteu desenvolupant un paquet GNU, us recomanem molt especialment utilitzar un repositori públic del codi font a Savannah, el servidor on s'allotgen els projectes de GNU. Per fer-ho, primer heu de crear un compte i després registrar el vostre paquet GNU. Un cop creat, podreu escollir un sistema de control de versions, crear pàgines web per al vostre paquet, gestionar els permisos per als col·laboradors i moltes altres coses.

Llistes de Correu

Disposem de llistes de correu per als paquets de programari GNU que ho necessitin. Podem proporcionar llistes gestionades automàticament o manualment.

Quan es registra un paquet GNU a Savannah, una interfície web permet als programadors crear i mantenir llistes de correu dedicades al paquet.

En general, cada paquet de programari GNU té una llista per informar dels errors. Aquestes llistes porten un nom tipus: bug-nomdelpaquet@gnu.org, més els àlies que puguin ser útils. Utilitzant Savannah, podeu crear llistes per als vostres paquets amb noms com aquests. Alguns paquets comparteixen la llista bug-gnu-utils@gnu.org, però actualment estem intentant que cada paquet disposi de la seva pròpia llista.

Els paquets poden tenir altres llistes per fer anuncis, per demanar ajuda, per publicar codi font, per a discussions entre els usuaris o per a qualsevol altra cosa que el coordinador del paquet consideri útil.

Es pot accedir a l'arxiu de les llistes de correu gestionades automàticament per http://lists.gnu.org (fitxers mbox disponibles mitjançant HTTPS), i també a través del gestor de llistes. L'arxiu de les llistes manuals normalment es troba al directori /com/archive de les màquines de GNU.

Quan una llista de correu arriba a ser prou gran, podem crear un grup de notícies gnu.* amb un enllaç bidireccional a la llista de correu.

Pàgines web

El servidor web principal de GNU és http://www.gnu.org/. Recomanem molt especialment que els paquets de GNU utilitzin el http://www.gnu.org/software/nomdelpaquet com a adreça de la seva pàgina principal.

Utilitzant Savannah, els programadors poden crear i mantenir les seves pròpies pàgines a aquesta adreça mitjançant un "repositori web" creat amb CVS i separat del repositori principal de codi font del paquet (que pot utilitzar qualsevol sistema de control de versions suportat). Més informació sobre el manteniment de les pàgines web de GNU.

FTP

El servidor FTP principal per al programari GNU és http://ftp.gnu.org/, i té miralls arreu del món. Recomanem molt especialment que s'hi pugin tots els paquets de GNU (a més de a qualsevol altra ubicació que estimeu convenient).

Utilitzem un servidor diferent per a la publicació de paquets de prova, per evitar que la gent els instal·li pensant que estan enllestits. El servidor és ftp://alpha.gnu.org/.

El document Informació per a coordinadors de paquets GNU conté informació detallada sobre el procés de pujada de fitxers per FTP, que és el mateix en els dos servidors.

Comptes d'accés

Proporcionem accés remot a les màquines de GNU a les persones que ho necessiten per treballar sobre programari GNU. Tenir un compte és al mateix temps un privilegi i una responsabilitat, i només l'heu d'utilitzar per al vostre treball en GNU. Trobareu apart les Instruccions per obtenir un compte a les màquines de GNU.

A la màquina d'accés general, el paquet gsrc manté la jerarquia de les versions dels paquets actuals de GNU (/gd/gnu/gnusys/live), compilats des del codi font original. Per utilitzar-lo, aneu a /gd/gnu/gnusys/live/setup.

També podeu utilitzar un compte de GNU per l'enviament de correu.

Hydra: construcció contínua i tests de portabilitat

Les eines de construcció contínua (sovint anomenades eines d'integració contínua) permeten detectar els errors de programació immediatament després d'haver-se introduït en un projecte de programari, cosa que és particularment útil per al programari desenvolupat col·lectivament.

Hydra és una eina de construcció contínua basada en el paquet de gestió Nix. Els administradors d'Hydra de la Universitat de Tecnologia Delft han ofert generosament espais per al projecte GNU. A Hydra, els projectes es reconstrueixen després de cada enviament o canvi en les seves dependències, el que passi primer (les dependències inclouen l'entorn de construcció estàndard que s'estigui utilitzant, que pot contenir al seu torn versions recents de GCC, GNU make, etc.)

Actualment es pot construir programari en GNU/Linux (i686 and x86_64), a més de FreeBSD, Darwin, Solaris i Cygwin, i també per GNU/Hurd, GNU/Linux en altres arquitectures i MinGW. Es proporcionen informes sobre el codi utilitzant LCOV. A més dels paquets de Nix, es poden construir paquets per a distribucions basades en deb- i RPM-. Els paquets es poden construir sobre les últimes versions de les seves dependències; per exemple, GnuTLS es construeix utilitzant les darreres versions de GNU libtasn1 i GNU libgcrypt.

A més de la interfície web, Hydra pot enviar notificacions per correu quan l'estat de construcció del projecte canvia (per exemple, de SUCCEEDED a FAILED). Quan la compilació falla, es pot accedir als registres d'errors i a l'arbre de construcció a través d'una interfície web, que permet també generar fitxers (per exemple, config.log or testsuite.log) amb la idea que es puguin inspeccionar, facilitant així la depuració d'errors.

Qualsevol paquet de programari GNU pot sol·licitar un espai a Hydra. Cada paquet ha de proporcionar la seva "recepta de construcció" escrita en llenguatge Nix (una expressió Nix, en la terminologia Nix). Les expressions Nix per a projectes GNU estan disponibles a través de Git. Per a projectes simples que utilitzen eines de construcció estàndard de GNU com ara Automake i Autoconf, la recepta normalment és bastant simple. Vegeu, com a exemple, la recepta per GNU patch. Podeu demanar assessorament a hydra-users@gnu.org.

Després de preparar la vostra recepta de construcció, escriviu a hydra-users@gnu.org i demaneu que sigui inclosa a Hydra. Feu-vos també membre del projecte hydra-recipes a Savannah. Això us permetrà configurar directament la construcció del vostre projecte.

Per obtenir informació tècnica sobre Hydra, consulteu si us plau el manual de Hydra. Per a més detalls, consulteu si us plau el manual de Nix.

comprovadors de plataformes: test manual de portabilitat

Una altra opció útil per a les verificacions prèvies a la publicació es la llista de correus de comprovadors de plataformes. Si el temps ho permet, la gent d'aquestes llistes pot construir versions de prova per a una àmplia varietat de plataformes. (Necessitem més voluntaris per fer aquesta mena de proves! Subscriviu-vos a la llista i comenceu a participar-hi.)

A diferència de l'eina d'Hydra descrita abans, els comprovadors de plataformes treballen essencialment de forma manual, de manera que cada mètode té els seus avantatges i inconvenients. Per altra banda, l'equip de comprovadors de plataformes té accés a una varietat més àmplia de plataformes i compiladors que Hydra.

De manera que, si teniu una versió a punt de publicar, podeu escriure a la llista de correu, proporcionant (1) la url, (2) la data prevista de publicació y (3) l'adreça de correu a la que s'han d'enviar els informes. Els voluntaris de la llista fan a mà les compilacions i els informes.