Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Çmime Vjetore të Mëparshme të Software-it të Lirë

Të dhëna mbi çmimet e fituara pas 2003 mund të gjenden te sajti i FSF-së.

2003

Alan Cox mori Çmimin e FSF-së për 2003 për Shpënien Përpara të Software-it të Lirë.

2002

Lawrence Lessig mori Çmimin e FSF-së për 2002 për Shpënien Përpara të Software-it të Lirë.

2001

Guido van Rossum mori Çmimin e FSF-së për 2001 për Shpënien Përpara të Software-it të Lirë.

2000

Brian Paul mori Çmimin e FSF-së për 2000 për Shpënien Përpara të Software-it të Lirë.

1999

Mes këtyre të propozuarve, Miguel de Icaza mori Çmimin e FSF-së për 1999 për Shpënien Përpara të Software-it të Lirë.

1998

Mes të këtyre të propozuarve dhe finalistëve, Larry Wall mori Çmimin e FSF-së për 1998 për Shpënien Përpara të Software-it të Lirë.