ഈ പരിഭാഷയിൽ, 2015-02-04 മുതൽ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് താളിൽവരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

താങ്കൾക്കു് ആ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കാം. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പരിഭാഷ പാലിയ്ക്കുന്നതിനെ കൂറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കു്, ദയവായി Translations README നോക്കുക.

ഒരു സ്വതന്ത്ര വിതരണത്തിന്റെ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട്

[ ടെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സറും സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് വിന്‍ഡോകളുമുള്ള പശ്ചാത്തലം ]

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിനും ആപ്പിള്‍ ഐവര്‍ക്കിനും ബദലാവുന്ന ലിബ്രെ ഓഫീസ് ട്രിസ്ക്വല്‍ ഗ്നു/ലിനക്സില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട്

ഗ്നു ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം