English [en]   Deutsch [de]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   മലയാളം [ml]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   українська [uk]  

To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2016-03-25 dokonanych w oryginale angielskim. Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

Zrzut wolnej dystrybucji

[ Pulpit z oknami edytora tekstu, programu do manipulacji obrazów
i przeglądarki ]

Zrzut ekranu dystrybucji Trisquel GNU/Linux z uruchomionym LibreOffice, wolnym oprogramowaniem biurowym; GIMP, wolnym programem do manipulacji obrazów; GNU IceCat, wolną przeglądarką na bazie Mozilla Firefox.

Wypróbuj GNU/Linux

DO GÓRY STRONY


[logo FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.