This translation may not reflect the changes made since 2008-07-10 in the English original.

Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

בעיית הסכם-הרישוי של BSD

שתי הקטגוריות העיקריות להסכמי-רישוי לתוכנה חופשית הן חובות מפיצים ו-ללא חובות מפיציםהסכמי-רישוי בעלי חובות מפיצים כגון ה-GNU GPL, למשל, עומדים על כך שגירסאות תוכנה שעברו שינוי (הערת המתרגם : או הוטמעו בתוכנה אחרת) חייבות להיות עדיין תוכנה חופשית. הסכמי-רישוי ללא חובות מפיצים לעומת זאת, אינם עומדים על כך. אנו ממליצים על  חובות מפיצים מכיוון שהם מגינים על חירותם של כל המשתמשים, אך תוכנה המוענקת בהסכם-רישוי ללא חובות מפיצים עדיין יכולה להיות תוכנה חופשית, ושימושית לקהילת התוכנה החופשית.

ישנן גירסאות רבות להסכמי-רישוי פשוטים ללא חובות מפיצים לתוכנה חופשית, בכללם הסכם-הרישוי של X10, הסכם-הרישוי של X11, הסכם-הרישוי של FreeBSD, ושני הסכמי-הרישוי של BSD (הפצת תוכנה של אוניברסיטת ברקלי). רובם שווי-ערך להוציא את אופן הניסוח, חוץ מהסכם-הרישוי של BSD שעד 1999 סבל מבעיה מיוחדת : ”תנאי הפרסום המרגיז של BSD“. התנאי דרש שכל חומר-פרסומי שמאזכר את התוכנה, מחוייב לכלול את המשפט הבא :

(3.) כל חומר-פרסומי שמאזכר תכונות של תוכנה זו או שימוש בה חייב להציג
את  ההכרזה הבאה :
מוצר זה כולל תוכנה שפותחה ע"י אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי ותורמיה.

בתחילה נעשה שימוש בתנאי-הפרסום המרגיז רק בהפצת-התוכנה של אונ' ברקלי. זה לא יצר בעיה מיוחדת, כיוון שהוא חייב רק הוספה של משפט אחד בכל פרסום.

אם מפתחים אחרים שהשתמשו בהסכמי-רישוי דמויי BSD היו מעתיקים את תנאי-הפרסום של BSD מילה במילה – כולל את המשפט שהתייחס לאוניברסיטה של קליפורניה – הם לא היו מגדילים את הבעיה.

אבל, כצפוי, מפתחים אחרים לא העתיקו את התנאי מילה במילה. הם שינו אותו, בהחליפם את ”אוניברסיטת קליפורניה“ בשם המוסד שלהם או בשמם. התוצאה הייתה אוסף של הסכמי-רישוי, הדורשים אוסף של משפטים שונים.

כאשר מכלילים תוכנות רבות כאלה במערכת הפעלה אחת, התוצאה הינה בעיה רצינית. תארו לעצמכם מערכת תוכנה שדורשת 75 משפטים שונים, כל אחד מזכיר מחבר או קבוצת-מחברים אחרת. כדי לפרסם אותה, תידרש מודעת עמוד-שלם.

זה אומנם נראה כמו אומדן מוגזם עד אבסורדי, אבל זוהי עובדה ברת-קיימא. מערכת ההפעלה NetBSD מגיעה עם רשימה ארוכה של משפטים שונים, הנדרשים ע"י הסכמי-רישוי לחלקים שונים במערכת. בגירסת 1997 אחת של NetBSD ספרתי 75 משפטים כאלה. לא אהיה מופתע אם הרשימה התארכה עד עכשיו.

על מנת לפתור בעיה זו, ב”זמני הפנוי“ אני משוחח עם מפתחים שהשתמשו בהסכמי-רישוי בנוסח BSD, ומבקש מהם להסיר את תנאי הפרסום. בסביבות 1996 שוחחתי על כך עם מפתחי מערכת ההפעלה FreeBSD, והם החליטו להסיר את התנאי מכל רכיבי-התוכנה שנכתבו על ידם. במאי 1998 גם המפתחים של Flick, באוניברסיטת יוטה, הסירו את התנאי.

דין האל וריאן באוניברסיטת קליפורניה לקח על עצמו את האתגר ונלחם עליו עם המינהלה. ביוני 1999, אחרי שנתיים של דיונים, האוניברסיטה של קליפורניה הסירה את התנאי מהסכם-הרישוי של BSD.

וכיוון שכך, קיים כעת הסכם-רישוי חדש ל-BSD שאיננו כולל את תנאי-הפרסום. לרוע המזל, מורשתו של תנאי-הפרסום לא עברה בזאת מן העולם : תנאים דומים עדיין קיימים בהסכמי-רישוי של תוכנות רבות שאינן חלק מ-BSD. ולכן השינוי בהסכם-הרישוי של BSD לא תקף לגבי תוכנות אחרות המוענקות תחת נגזרות הסכם-הרישוי הישן של BSD; רק המפתחים שיצרו אותן יכולים לשנות אותם.

אך אם הם הלכו בדרכה של אוניברסיטת ברקלי בעבר, אולי שינוי המדיניות שלה ישכנע את חלקם ללכת בעקבותיה שנית. כדאי לשאול.

אז אם התוכנה החביבה עליכם עדיין מוענקת תחת הסכם-רישוי בנוסח BSD עם תנאי-הפרסום, אנא בקשו מיוצרה לקרוא עמוד זה, ולשקול את ביצוע השינוי.

ואם אתם מעוניינים להעניק תוכנה חופשית תחת הסכם-רישוי כלשהו שאינו כולל חובות מפיצים, בבקשה אל תציבו תנאי-פרסום. במקום להעתיק הסכם-רישוי בנוסח BSD מתוכנה קיימת כלשהי – שעלולה עדיין להכיל את הסכם-הרישוי הישן – אנא העתיקו את הסכם-הרישוי מתוכנת X11.

תוכלו לסייע בהפצת מודעות לבעיה על-ידי הימנעות משימוש בביטוי ”בנוסח BSD“, והימנעות מהאמירה ”הסכם-רישוי של BSD“ ממנה משתמע שיש רק הסכם-רישוי אחד ל-BSD. כיוון שאנשים מתייחסים לכל הסכמי-הרישוי של תוכנה חופשית שאין בהם חובות מפיצים  כ”הסכמי-רישוי בנוסח BSD“, מפתחים חדשים של תוכנה חופשית עלולים לקחת את זה כמובן-מאליו שהפצת BSD היא המקום להשיג אותם. וכך, היא או הוא עלולים, ללא כוונה תחילה, להשיג עותק עם תנאי-הפרסום.

אם אתם מעוניינים לצטט דוגמה מסויימת להסכם-רישוי ללא חובות מפיצים, ואין לכם העדפה מיוחדת, אנא בחרו דוגמה בלי בעיות ייחודיות. לדוגמה, אם תשוחחו על ”הסכמי-רישוי בנוסח X11“, תעודדו אחרים להעתיק את ההסכם מ-X11, מה שימנע ללא ספק את תנאי-הפרסום, לעומת הבחירה הלא-מודעת והאקראית שבין שתי הגירסאות של הסכם-הרישוי של BSD.

כאשר אתם מתייחסים באופן פרטני לאחד מהסכמי-הרישוי של BSD,  ציינו לאיזה מהם כוונתכם : ”הסכם-הרישוי המקורי של BSD“ או ”הסכם-הרישוי המתוקן של BSD“.