Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2022-01-12 a l' original anglès.

Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Preguntes freqüents sobre la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL), versió 1.3

La Free Software Foundation va publicar la versió 1.3 de la Llicència de Documentació Lliure de GNU el 3 de novembre de 2008. Aquestes preguntes freqüents intenten resoldre les qüestions que poden sorgir sobre per què hem publicat aquesta nova versió de la llicència i quina relació té amb la versió 2. A la pàgina de la llicència FDL 1.3 hi ha més recursos disponibles.

Per què heu publicat una nova versió menor de la FDL?

A finals de l'any passat, la Fundació Wikimedia, que supervisa el projecte Viquipèdia, va aprovar una resolució en què se'ns demanava actualitzar la llicència FDL de manera que la Viquipèdia i altres wikis semblants que utilitzen la FDL poguessin també utilitzar la versió 3.0 de la llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA).

Com que no estàvem encara preparats per publicar la FDL 2.0, vam publicar mentrestant aquesta nova versió menor, que té com a objectiu satisfer la petició de la Fundació Wikimedia.

Quina relació té la FDL 1.3 amb la feina que s'ha fet fins ara a la FDL 2.0?

La FDL 1.3 incorpora dos aspectes que havien estat proposats per a la FDL 2.0, i aquesta és tota la relació. La publicació no ha afectat els nostres objectius per a la FDL 2.0.

Quins canvis hi ha a la FDL 1.3?

El canvi més important ha consistit en afegir la secció 11. Aquesta nova disposició permet que certs materials publicats sota aquesta llicència puguin ser també utilitzats sota els termes de la CC-BY-SA 3.0. Per a més informació sobre quins són exactament els materials que es poden publicar d'aquesta manera, vegeu les preguntes i respostes següents. Com a part d'aquest canvi, també vàrem introduir una nova definició a la secció 1.

Un parell de canvis provenen de la versió 3 de la GPL. El primer és a la secció 9 i explica com queda rescindida la llicència quan és violada. Ara proporcionem a les persones que violen la llicència mitjans per recuperar automàticament els seus drets si rectifiquen. El segon és a la secció 10: ara els autors poden escollir un consell amb la potestat de decidir si un treball es podrà o no publicar sota les futures versions de la llicència FDL.

Hi ha disponible un fitxer en format Postscript on trobareu marcades les diferències entre la FDL 1.2 i la FDL 1.3.

Quina motivació hi ha darrera d'aquests canvis?

La secció 11 s'ha afegit per permetre a wikis com la Viquipèdia utilitzar si ho desitgen obres cobertes per la FDL sota els termes de la CC-BY-SA 3.0. Ens van dir que els agradaria explorar aquesta opció, i afegir aquesta disposició els obre el camí per fer-ho.

Normalment, aquesta mena de decisions sobre llicències haurien de comptar amb el suport dels titulars del copyright de cada obra en particular. No obstant, com que la Viquipèdia té molts titulars, el projecte necessitava alguna manera alternativa d'aconseguir-ho, i vàrem treballar amb ells per proporcionar-la.

Els altres canvis són petites millores que, un cop posats, eren fàcils d'introduir. Aquests petits canvis van tenir un ampli suport a la versió 3 de la GPL, i no modifiquen en absolut els permisos i requeriments fonamentals de la llicència.

Quin material exactament pot publicar-se sota la llicència CC-BY-SA 3.0?

Per publicar un treball cobert per la llicència FDL sota la CC-BY-SA 3.0, cal que es compleixin aquestes condicions:

  • L'obra ha d'estar disponible sota els termes de la versió 1.3 de la FDL, que és la que dóna aquest permís. Si l'obra es va publicar sota els termes de "la Llicència de Documentació Lliure de GNU, versió 1.2 o (opcional) posterior", es compleix aquest criteri.

  • L'obra no ha de tenir "Textos de coberta" ni "Seccions inalterables", que són disposicions opcionals de totes les versions de la FDL.

  • Si l'obra es va publicar originàriament en algun lloc que no fos un wiki públic, ha d'haver estat afegida a un wiki (o a alguna altra mena de web on el públic en general pugui veure i editar els materials) abans de l'1 de novembre de 2008.

Tot el material cobert per la FDL afegit a la Viquipèdia abans de l'1 de novembre de 2008 compleix aquestes condicions.

Quin és l'objectiu de les dues dates diferents de la secció 11? Per què vàreu triar aquestes dates en concret?

La secció 11 imposa dos terminis als usuaris. En primer lloc, si una obra es va publicar originàriament en algun lloc que no fos un wiki públic, només es pot utilitzar sota la llicència CC-BY-SA 3.0 si es va afegir a un wiki abans del 1 de novembre de 2008. No volíem donar aquest permís per a totes les obres publicades sota la FDL. Tampoc no volíem que la gent fes trampa afegint primer materials sota la FDL a un wiki per a després utilitzar-los sota la CC-BY-SA. Posar una data passada com a termini ho impedeix sense ambigüitats.

En segon lloc, el permís s'acaba l'1 d'agost de 2009. No volíem que això es convertís en una autorització general a saltar d'una llicència a l'altra: la comunitat funcionarà millor si cada wiki pren la seva pròpia decisió sobre quina llicència prefereix utilitzar i la manté. El termini assegura aquest resultat, i al mateix temps ofereix als viquipedistes un marge prou ampli de temps per prendre una decisió.

Quins són els vostres plans per a la FDL 2.0?

Encara acceptem comentaris sobre aquesta nova revisió de la llicència. A l'esborrany actual de la FDL 2.0, la secció 8(b) permet canviar la llicència dels materials d'un wiki. Com que la FDL 1.3 ja ho permet ara a la secció 11, ja no serà necessària a la FDL 2.0. No obstant, tots els altres canvis proposats a l'esborrany són apropiats per a la propera versió de la llicència, o sigui que continuaran sobre la taula per debatre'ls.