This translation may not reflect the changes made since 2007-06-28 in the English original.

Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Лиценце

Објављени софтвер треба да буде слободан. Да бисте га ослободили, потребно је да га објавите под слободном софтверском лиценцом. Ми обично користимо ГНУ-ову општу јавну лиценцу (ГНУ-ову ОЈЛ), али понекад користимо и друге слободне софтверске лиценце. За ГНУ-ов софтвер користимо само оне лиценце које су сагласне са ГНУ-овом ОЈЛ.

И документација слободног софтвера би такође требало да буде слободна, како би људи могли да је расподељују и побољшавају упоредо са софтвером који она описује. Да бисте је ослободили, потребно је да је објавите под слободном лиценцом документације. Ми обично користимо ГНУ-ову слободну лиценцу документације (ГНУ-ову СЛД), али понекад користимо и друге слободне лиценце документације.

заједнички ресурси

ГНУ-ова општа јавна лиценца

ГНУ-ова општа јавна лиценца се често краће назива ГНУ-овом ОЈЛ. Њу користи већина ГНУ-ових програма и више од половине свих пакета слободног софтвера.

ГНУ-ова мања општа јавна лиценца

ГНУ-ова општа јавна лиценца „Афферо”

ГНУ-ова слободна лиценца документације

ГНУ-ова слободна лиценца документације је врста копилефта намењена за коришћење код приручника, упутстава или других докумената, када желите да свима обезбедите ефективну слободу умножавања и расподеле, са или без измена, комерцијално или некомерцијално.

УРЛ адресe лиценци

ГНУ-ова општа јавна лиценца (ОЈЛ)
ОЈЛ в3, ОЈЛ в2, ОЈЛ в1
ГНУ-ова мања општа јавна лиценца (МОЈЛ)
МОЈЛ в3, МОЈЛ в2.1
ГНУ-ова општа јавна лиценца „Афферо” (ОЈЛА)
ГНУ-ова ОЈЛА в3
ГНУ-ова слободна лиценца документације (СЛД)
СЛД в1.3, СЛД в1.2, СЛД в1.1

Незванични преводи

Правно говорећи, само првобитна (енглеска) верзија ГНУ-ових лѝце̄нцӣ садржи дословне одредбе расподеле програма који их користе. Али, како бисмо помогли људима да боље разумеју лиценце, дајемо дозволу да се објављују преводи на друге језике уколико они поштују наша правила за незваничне преводе.

Дословно умножавање и расподела

Уобичајено лиценца на ГНУ-овим веб страницама сада је Creative Commons Ауторство-Без прерада 4.0. Је некад био:

Дозвољено је дословно умножавање и расподела овог целог чланка широм света, без надокнаде, на било којем медијуму, уз услов да је очувано ово обавештење.

Молимо да прочитате следећи коментар од Ебена Моглена (Eben Moglen):

„Наша намера при коришћењу израза ‘дословно умножавање на било којем медијуму’ није да захтевамо задржавање заглавља и подножја стране или других могућности форматирања. Захтева се задржавање веза у хиперповезаним и нехиперповезаним медијумима (у виду белешки или неке друге врсте штампаног УРЛ-а у медијумима без HTML-а).“

Списак слободних софтверских лиценци

Шта је копилефт?

Копилефт је уопштен начин да програм учините слободним софтвером и да захтевате да све измењене и проширене верзије софтвера такође буду слободни софтвер.

Најједноставнији начин да програм учините слободним јесте да га ставите у јавно власништво, са одсуством ауторских права. Ово дозвољава људима да деле програм и његова побољшања, уколико тако нешто желе. Али ово такође дозвољава недружељубивим људима да претворе програм у власнички софтвер. Они могу да га измене у мањој или већој мери, и да оно што добију расподељују као власнички производ. Људи који приме програм у том измењеном облику неће имати слободу коју им је дао првобитни аутор, јер је ту слободу укинуо посредник.

Наша намера у Пројекту ГНУ јесте да пружимо свим корисницима слободу расподеле и измене ГНУ-овог софтвера. Уколико би посредници ту слободу укинули, можда бисмо имали пуно корисника, али ти корисници не би имали слободу. Тако, уместо да ставимо ГНУ-ов софтвер у јавно власништво, ми смо га „копилефтовали“. Копилефт прописује да свако ко расподељује софтвер, са или без измена, мора да пренесе слободу даљег умножавања и измена. Копилефт гарантује да се сваком кориснику пружи слобода.

Копилефт такође обезбеђује подстрек другим програмерима да допринесу слободном софтверу. Важни слободни програми као што је ГНУ-ов преводилац за Це плус плус само због тога и постоје.

Копилефт такође помаже да програмери који желе да побољшањима допринесу слободном софтверу за то добију дозволу. Такви програмери често раде за фирме или универзитете који би учинили скоро све да дођу до још новца. Програмер може и да жели да својим изменама допринесе заједници, али његов послодавац може да пожели да претвори измене у власнички софтверски производ.

Када послодавцима објаснимо да је незаконито расподељивати побољшане верзије, осим као слободан софтвер, послодавци обично одлуче да их објаве као слободан софтвер пре него да их одбаце.

Да бисмо копи-лефтовали програм, ми прво изјавимо да је под ауторским правима, а онда додамо одредбе расподеле, који су правно средство које свакоме даје права да користи, мења и расподељује код програма или било којег програма који је из њега изведен, али само уколико су одредбе о расподели неизмењене. На тај начин код и слободе постају правно нераздвојиви.

Градитељи власничког софтвера користе систем ауторских права да корисницима одузму слободу. Ми користимо систем ауторских права да им гарантујемо слободу. Зато и обрћемо назив, мењајући „ауторска права“ у „копилефт“.[1]

Копилефт је уопштена замисао. Постоје многи начини да се попуне празнине. Посебне одредбе расподеле које ми у оквиру Пројекта ГНУ користимо су садржане у ГНУ-овој општој јавној лиценци, ГНУ-овој мањој општој јавној лиценци и ГНУ-овој слободној лиценци документације.

Одговарајућа лиценца је укључена у многим приручницима и свакој дистрибуцији ГНУ-а која је у виду изворног кода.

ГНУ-ова ОЈЛ је замишљена на такав начин да је лако можете применити на ваш програм уколико сте носилац ауторских права. Не морате мењати ГНУ-ову ОЈЛ да бисте то урадили, већ само у ваш програм додати обавештења која на одговарајући начин упућују на ГНУ-ову ОЈЛ. Молимо да имате у виду да, уколико користите ОЈЛ, морате да користите њен потпун текст. Она представља интегралну целину, а непотпуни примерци нису дозвољени. Ово се односи и на МОЈЛ, ОЈЛА и СЛД.

Коришћењем истих одредби о расподели код многих различитих програма олакшано је преношење кода између различитих програма. Пошто сви они имају исте одредбе о расподели, није потребно размишљати о томе да ли су одредбе међусобно сагласне. Мања ОЈЛ укључује одредбу која вам дозвољава да измените одредбе расподеле на оне из обичне ОЈЛ, како бисте могли да пренесете код у други програм под ОЈЛ.

Лиценце за друге врсте дела

Ми сматрамо да објављени софтвер и документација треба да буду слободни софтвер и слободна документација. Препоручујемо да се и све врсте образовних дела и приручника објављују као слободни, уз коришћење слободних лиценци документације, као што је ГНУ-ова слободна лиценца документације (ГНУ-ова СЛД).

За есеје у којима се износи мишљење и научне радове препоручујемо или лиценцу Creative Commons Ауторство-Без прерада 3.0 САД, или једноставну лиценцу врсте „само за дословно умножавање“, које се користе на овој веб страни.

Ми не сматрамо да уметнички радови или радови забавног садржаја морају да буду слободни, али уколико то ви желите, предлажемо вам Слободну уметничку лиценцу.

Примедбе преводиоца:
  1. У енглеском језику је copyright=„ауторска права“, или дословно: „право умножавања“; right=„право“ или „десно“, copyleft=„копилефт“; left=„лево“ или „препуштено“. Евентуално би се, по аналогији, copyleft могло превести као „ауторска крива“, али је и наш стандардни превод израза copyright већ довољно далеко од значења енглеског израза, тако да сам се одлучио за српски запис енглеског израза copyleft. Осим тога, copylefting би се преводило као: „стављање под ауторска крива“, што звучи веома чудно и подсећа на „кривотворење“, са чим уопште нема везе. [СР]