To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2020-12-17 dokonanych w oryginale angielskim.

Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

Nieoficjalne przekłady

Informacja o nieoficjalnych przekładach

FSF nie akceptuje przekładów licencji jako oficjalnych, mających moc prawną, gdyż ich sprawdzenie byłoby trudne i kosztowne (wymagałoby pomocy prawników z odpowiednich krajów znających oba języki). Co gorsze, gdyby jednak prześlizgnął się jakiś błąd, skutki mogłyby być katastrofalne dla całej społeczności wolnego oprogramowania. Tak długo, jak przekłady są nieoficjalne, nie zaszkodzą z punktu widzenia prawnego.

Aby podkreślić to, że te tłumaczenia nie są oficjalnie uznawane, nie publikujemy ich. Konkretnie nie umieszczamy na gnu.org, a jedynie podajemy odnośnik.

Tworzenie odsyłaczy do przekładów ma pomóc w zrozumieniu naszych licencji większej liczbie osób. Żeby to osiągnąć, przekłady muszą być dokładne, a nawet idealne. Aby stworzyć dobry przekład, trzeba właściwie rozumieć takie podstawowe pojęcia jak copyleft czy definicja wolnego oprogramowania. Z tego powodu tłumacze, którzy chcą dostarczać przekładu, powinni się upewnić, że dobrze rozumieją te pojęcia jak i inne zasady filozofii wolnego oprogramowania, które mogą pojawić się w przekładanym dokumencie.

Zezwalamy na publikowanie przekładów licencji GNU na inne języki pod następującymi warunkami:

  1. Zaznaczycie, że przekład jest nieoficjalny, aby poinformować czytelników, że to nie jest prawny odpowiednik wersji oryginalnej (zobacz niżej, jak to zrobić).
  2. Zgodzicie się dokonać zmiany przekładu na naszą prośbę, jeśli dowiemy się od innych przyjaciół GNU, że zmiany są konieczne dla lepszego zrozumienia tekstu.
  3. Przekład nie jest umieszczony na komercyjnej stronie ani nie odnosi się do żadnej firmy.
  4. Strona zawierająca przekład nie powinna zawierać żadnych odnośników za wyjątkiem fsf.org i gnu.org. Możemy zaakceptować odnośniki do innych pakietów wolnego oprogramowania, ale wolelibyśmy tego unikać.
  5. Zezwalacie innym na powielanie, modyfikowanie, i ponowną publikację Waszego tłumaczenia (i zmodyfikowanych wersji Waszego tłumaczenia) o ile spełniają te warunki, przez umieszczenie następującej notatki: „Zezwala się na publikowanie tego tłumaczenia, zmienionego lub nie, tylko na warunkach na stronie http://www.gnu.org/licenses/translations.html.”
  6. Możemy przyjąć drobne odstępstwa od tych reguł w istniejących przekładach, które będzie trudno naprawić.

Nie zawsze umieszczamy odnośniki do wszystkich nieoficjalnych przekładów, o których istnieniu w danym języku zdajemy sobie sprawę. Przykładowo, jeśli jeden z nieoficjalnych przekładów został stworzony przez organizację wolnego oprogramowania, którą znamy i której ufamy, umieścimy odnośnik do tego przekładu zamiast jakiegokolwiek innego. W dalszym ciągu nie będzie to przekład oficjalny, ale przypuszczamy, że może być on najbardziej wierny rzeczywistości.

Aby zaznaczyć, że przekład jest nieoficjalny, należy na początku dodać poniższy tekst, zarówno po angielsku, jak i w języku przekładu – zastępując nazwę języka (language) odpowiednią nazwą oraz „GNU General Public License” i „GPL” odpowiednią nazwą i skrótem licencji, jeśli tłumaczenie nie dotyczy GPL:

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help language speakers understand the GNU GPL better.

W tłumaczeniu (tekst adaptowany z polskiej wersji GNU GPL):

To jest nieoficjalny przekład Powszechnej Licencji Publicznej GNU na nazwa języka. Nie został opublikowany przez Free Software Foundation i pod względem prawnym nie stanowi warunków rozpowszechniania oprogramowania stosującego GNU GPL – stanowi je wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji GNU GPL. Jednak mamy nadzieję, że pomoże on lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym po nazwa języka.

Jeśli dokonaliście przekładu którejś z licencji GNU, prosimy o powiadomienie osób odpowiedzialnych za tłumaczenia <web-translators@gnu.org>. Sprawdzą one, czy przekład spełnia powyższe wskazówki i utworzą do niego odnośnik z niniejszej strony.

Powszechna Licencja Publiczna GNU, wersja 3
GNU General Public License version 3

Powszechna Licencja Publiczna GNU Affero, wersja 3
The GNU Affero General Public License

Mniejsza Powszechna Licencja Publiczna GNU, wersja 3
GNU Lesser General Public License version 3

Mamy nadzieję, że ktoś napisze nowe nieoficjalne tłumaczenia po czesku i słowacku. Niektóre były dokonane, ale tłumacz używał je do reklamowania komercyjnej strony, więc nie mamy zamiaru umieścić odnośników do nich.

Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.3
GNU Free Documentation License, version 1.3

FDL 1.3 została wydana 3 listopada 2008 i jest nieznacznie zmodyfikowaną FDL 1.2 – jedyne większe zmiany to rewizja sekcji 9 oraz dodanie sekcji 11. Z tego powodu przekłady FDL 1.2 mogą też pomóc w zrozumieniu FDL 1.3. O różnicach między wersjami można dowiedzieć się więcej w naszym FAQ.

Mamy nadzieję, że ktoś napisze nowe nieoficjalne tłumaczenia po czesku i słowacku. Niektóre były dokonane, ale tłumacz używał je do reklamowania komercyjnej strony, więc nie mamy zamiaru umieścić odnośników do nich.

W trakcie przekładu

Poniższe przekłady są w trakcie tworzenia, skontaktuj się z odpowiednią osobą/grupą, jeśli chcesz pomóc.

Nieoficjalne przekłady wyjątków od licencji GNU

Wyjątek Biblioteki GCC Czasu Wykonania, wersja 3.1
GCC Runtime Library Exception, version 3.1

GCC RLE 3.1 została wydana 31 marca 2009 i jest nieznacznie zmodyfikowaną GCC RLE 3.0. Z tego powodu przekłady GCC RLE 3.0 mogą też pomóc w zrozumieniu wersji 3.1.

Mamy nadzieję, że ktoś napisze nowe nieoficjalne tłumaczenia po czesku i słowacku. Niektóre były dokonane, ale tłumacz używał je do reklamowania komercyjnej strony, więc nie mamy zamiaru umieścić odnośników do nich.

Wyjątek Skryptu GNU Autoconf Configure, wersja 3
GNU Autoconf Configure Script Exception, version 3

Mamy nadzieję, że ktoś napisze nowe nieoficjalne tłumaczenia po czesku i słowacku. Niektóre były dokonane, ale tłumacz używał je do reklamowania komercyjnej strony, więc nie mamy zamiaru umieścić odnośników do nich.