Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2020-12-17 a l' original anglès.

Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Traduccions no oficials

Informació sobre les traduccions no oficials

La FSF no aprova aquestes traduccions com a oficialment vàlides. La raó és que comprovar-les seria difícil i costós (es necessitaria l'ajut d'advocats bilingües d'altres països). Pitjor encara: si hi hagués una errada, les conseqüències podrien ser desastroses per a tota la comunitat del programari lliure. Mentre aquestes traduccions no siguin oficials, no poden fer cap mal.

Per subratllar el fet que aquestes traduccions no són oficialment vàlides, no les publiquem al web de GNU (gnu.org); només posem enllaços a les traduccions.

L'objectiu de posar enllaços a les traduccions és ajudar a més gent a entendre les nostres llicències. Per tal que ajudin, les traduccions han de ser bàsicament acurades, encara que no siguin perfectes. Per fer una bona traducció, és essencial haver entès completament conceptes fonamentals com el copyleft i la definició de programari lliure. Per aquesta raó, aquells qui desitgin contribuir a les traduccions haurien d'assegurar-se que estan ben familiaritzats amb aquests conceptes i amb altres principis filosòfics que surten al document.For this reason, those who wish to contribute translations should make sure they are well acquainted with these concepts as well as other philosophical principles that may appear in the document.

Donem permís per a publicar traduccions a altres llengües de les llicències de GNU, sempre que:

  1. Indiqueu que la traducció no és oficial (veieu més avall com fer-ho), informant a la gent que no té validesa legal ni substitueix la versió original.
  2. Estigueu d'acord en fer les modificacions que us sol·licitem, si arribem a saber per altres companys de GNU que convé introduir certes modificacions per a què la traducció sigui més clara.
  3. La traducció no estigui en un web comercial ni es refereixi a cap companyia.
  4. A la pàgina que contingui la traducció no hi hagi enllaços, excepte a fsf.org i gnu.org. Podríem acceptar enllaços a altres paquets de programari lliure, però preferim evitar-los.
  5. Podeu permetre a altres copiar, modificar o redistribuir la vostra traducció (i versions modificades de la vostra traducció) en aquests termes afegint la següent nota: «Es permet publicar aquesta traducció, amb o sense modificacions, només sota les condicions establertes a http://www.gnu.org/licenses/translations.html
  6. Podem acceptar petites excepcions a aquestes regles en alguns casos difícils de dilucidar.

No enllacem necessàriament a totes les traduccions no oficials a certa llengua que coneixem. Per exemple, si una traducció no oficial ha estat feta per una organització de programari lliure que coneixem i en què tenim confiança, abans posarem un enllaç a aquesta traducció que a altres. Tampoc no la podrem considerar oficial, però suposem que probablement és correcta.

Per indicar que la vostra traducció no és oficial, voldríem que afegíssiu al principi el següent text, en anglès i en l'idioma de la traducció. Substituïu «language» pel nom de l'idioma, i «Llicència Pública General de GNU» i «GPL» pel nom o l'abreviatura de la llicència corresponent, quan no sigui la GPL:

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into language. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help language speakers understand the GNU GPL better.

[Aquesta és una traducció no oficial al català de la Llicència Pública General de GNU (GNU General Public License). No ha estat publicada per la Fundació per al Programari Lliure (Free Software Foundation), i no estableix legalment les condicions de distribució per al programari que utilitza la Llicència Pública General de GNU. Només el text original en anglès de la Llicència Pública General de GNU les estableix legalment. Tanmateix, esperem que aquesta traducció ajudarà els catalanoparlants a comprendre millor la Llicència Pública General de GNU.]

Si feu una traducció de qualsevol de les llicències, informeu-ne si us plau als caps de traducció de GNU <web-translators@gnu.org>. S'asseguraran que la vostra traducció respecti les directives precedents i hi posaran una enllaç en aquesta pàgina.

La Llicència Pública General de GNU, versió 3

La Llicència Pública General Affero, versió 3

La Llicència Pública General Reduïda (LGPL) de GNU, versió 3

Esperem que algú escrigui noves traduccions no oficials al txec i a l'eslovac. Se n'han fet algunes, però el traductor les va utilitzar per anunciar un web comercial al que no volem posar enllaços.

La Llicència de Documentació Lliure de GNU, versió 1.3

La versió 1.3 de la FDL es va publicar el 3 de novembre de 2008 i és una modificació menor de la versió 1.2; els únics canvis d'entitat són la revisió de la secció 9 i l'addició de la secció 11. Les traduccions de la versió 1.2 de la FDL poden ajudar-vos també a entendre la versió 1.3. Trobareu més informació sobre les diferències entre les dues versions a les nostres Preguntes freqüents.

Esperem que algú escrigui noves traduccions no oficials al txec i a l'eslovac. Se n'han fet algunes, però el traductor les va utilitzar per anunciar un web comercial al que no volem posar enllaços.

Traduccions en marxa

S'està treballant en les traduccions als següents idiomes; contacteu si us plau amb la persona o grup responsable si voleu col·laborar-hi.

Traduccions no oficials de les excepcions a les llicències de GNU

Excepció GCC Runtime Library, versió 3.1

La versió 3.1 de la GCC RLE es va publicar el 31 de març de 2009 i és una modificació menor de la versió 3.0. Les traduccions de la versió 3.0 de la GCC RLE poden ajudar-vos també a entendre la versió 3.1.

Esperem que algú escrigui noves traduccions no oficials al txec i a l'eslovac. Se n'han fet algunes, però el traductor les va utilitzar per anunciar un web comercial al que no volem posar enllaços.

Excepció GNU Autoconf Configure Script, versió 3

Esperem que algú escrigui noves traduccions no oficials al txec i a l'eslovac. Se n'han fet algunes, però el traductor les va utilitzar per anunciar un web comercial al que no volem posar enllaços.