این ترجمه ممکن است شامل تغییرات ایجادشده از تاریخ 2011-09-20 در نسخهٔ اصلی انگلیسی نباشد.

لطفا راهنمای ترجمه را برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ نگهداری ترجمه‌های این مقاله ببینید.

چرا اجازه‌نامهٔ اَفِرو جی‌پی‌ال؟

اجازه‌نامهٔ گنو اَفِرو نسخهٔ تغییر‌یافتهٔ گنو جی‌پی‌ال نسخهٔ ۳ است. یک بند به آن اضافه شده است: اگر شما برنامه‌ای را روی سروری اجرا کنید و به سایر کاربران اجازهٔ ارتباط با آن را بدهید، سرور شما نیز باید اجازهٔ بارگیری کد منبع برنامهٔ در حال اجرایی که از آن استفاده می‌کند را به آنها بدهد. اگر برنامه‌ای که روی سرور در حال اجراست، نسخهٔ تغییر یافتهٔ آن برنامه باشد، کاربران سرور باید بتوانند کد منبع برنامهٔ تغییر یافته را دریافت کنند.

گنو اَفِرو جی‌پی‌ال از مشکلی که برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای آزاد بر روی سرورها پیش می‌آید جلوگیری می‌کند.

فرض کنید نرم‌افزاری آزاد تحت اجازه‌نامه گنو جی‌پی‌ال توسعه و انتشار می‌دهید. اگر توسعه‌دهندهٔ الف این نرم‌افزار را تغییر و انتشار دهد، اجازه‌نامهٔ جی‌پی‌ال او را ملزم به توزیع نسخهٔ تغییریافته تحت همان اجازه‌نامه می‌کند. بنابراین در صورتی که یک کپی از نسخهٔ او بگیرید، آزاد هستید قسمتی یا تمام تغییرات او را در نسخهٔ خود ترکیب کنید.

اما فرض کنید این برنامه عمدتاً برای استفاده بر روی سرورها مناسب باشد. وقتی توسعه‌دهندهٔ الف برنامه را تغییر می‌دهد، او به احتمال بسیار زیاد ممکن است آن را روی سرور خود اجرا کند و هیچ‌گاه کپی‌های آن را منتشر نکند. در نتیجه هیچ‌گاه نمی‌توانید یک کپی از کد منبع نسخهٔ برنامهٔ او را بگیرید، بنابراین شما به هیچ عنوان شانس داشتن تغییرات او در برنامهٔ خود را نخواهید داشت. و ممکن است چنین نتیجه‌ای را دوست نداشته باشید.

استفاده از گنو اَفِرو جی‌پی‌ال جلوی چنین نتیجه‌ای را می‌گیرد. اگر توسعه‌دهندهٔ الف نسخه‌های برنامهٔ خود را بر روی کارسازی اجرا کند که همهٔ افراد بتوانند از آن استفاده کنند، شما نیز می‌توانید از آن استفاده کنید. فرض کنید او الزامات مجوزی را قبول کرده است که به کاربران سرور اجازه دهد، کد منبع نسخهٔ خود را دریافت کنند، پس شما نیز می‌توانید آن را دانلود کنید و تغییرات نسخهٔ او را با نسخهٔ خود ترکیب کنید. (اگر از این اجازه‌نامه تبعیت نکند، می‌توانید با وکیل خود از او شکایت کنید.)

هر دو اجازه‌نامهٔ گنو جی‌پی‌ال نسخهٔ ۳ و گنو اَفِرو جی‌پی‌ال طوری نوشته شده‌اند که شما می‌توانید در یک نرم‌افزار از دو اجازه‌نامه استفاده کنید.

SaaS به معنی استفاده از سرور شبکهٔ یک فرد، توسط دیگران، جهت انجام کارهای رایانشی خودشان می‌باشد. آنها باید اطلاعات خود را به سروری ارسال کنند که کارهای رایانشی آنها را انجام می‌دهد و نتایج را به آنها ارسال می‌کند. مشکل SaaS آن است که کاربران نمی‌توانند بر محاسباتی که روی سرور انجام می‌شود، کنترل داشته باشند.

اگر نرم‌افزاری بر روی این سرور تحت مجوز گنو اَفِرو جی‌پی‌ال منتشر شود، این مستلزم آن است که کاربران راهی برای دانلود کد منبع برنامهٔ مربوطه داشته باشند. این خوب است، اما داشتن این کد منبع نیز امکان کنترل محاسبات روی سرور را به آنها نمی‌دهد. همچنین نمی‌تواند مشخص کند که چه نرم‌افزارهای دیگری ممکن است بر روی آن سرور در حال اجرا باشند و داده‌های آنها را به روش‌های دیگر تحلیل و تغییر دهند.