Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2023-02-11 in het originele Engelstalige artikel.

Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Wijs het voorstel voor strengere handhaving van intellectueel eigendom af

Een verbond van burgerrechtenbeweging en consumentenorganisaties strijden tegen nieuwe voorstellen voor zwaardere straffen bij schendingen van het auteurs- en patentrecht:

ipjustice.org/digital-rights/ipj-white-paper-acta-2008/

De FSF is ook tegen deze voorstellen maar we hebben de verklaring niet ondertekend omdat die ons niet ver genoeg gaat. Europese wetgeving is al veel te beperkend dus alleen strijden tegen nog meer beperkingen is niet genoeg. Het is fout om mensen te verbieden muziek en ander uitgegeven werk te delen. Alleen draconische maatregelen zal mensen hiervan weerhouden. Het is dus geen verrassing dat dit soort maatregelen nu worden voorgesteld. Maar om alleen die maatregelen te bestrijden en niet de oorzaak ervan is onvoldoende. Zelfs het gebruik van de term “intellectueel eigendom” is al bedenkelijk omdat het een propagandakreet is die wordt gebruikt door degenen die deze beperkingen nastreven.