English [en]   Deutsch [de]   français [fr]   Nederlands [nl]   русский [ru]  

Leden maken het werk van de Free Software Foundation mogelijk. Help ons het doel van 700 nieuwe leden te behalen of doneer voor 31 december!

Word lid

$259,212
$450,000

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Filosofie van het GNU-project — Nieuwste artikelen

Vers van de pers: hier zijn de nieuwste artikelen over vrije software en het GNU-project.

NAAR BEGIN


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.