English [en]   Deutsch [de]   français [fr]   Nederlands [nl]   русский [ru]  

Free Software Free Society

Together we have the opportunity to empower the world through the use of free software. The only way to counter proprietary software companies and the billions of dollars they use to strip user rights is through the power of your voice and your generosity. Read more.

156 Joined
600 New Members

Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2017-12-30 in het originele Engelstalige artikel. Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Filosofie van het GNU-project — Nieuwste artikelen

Vers van de pers: hier zijn de nieuwste artikelen over vrije software en het GNU-project.

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP