English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]  

This translation may not reflect the changes made since 2013-01-23 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

De Motif Licentie

door Richard Stallman

Een aantal weken geleden heeft de Open Group zijn licentie op Motif veranderd met de uitnodiging aan vrije software ontwikkelaars om het te gebruiken. De nieuwe Motif licentie voldoet echter niet aan de definitie voor vrije software en zelfs niet aan de minder strikte definitie voor Open Source (open bron).

Ze kondigden aan dat ze deze versie van Motif hebben uitgebracht “voor de open bron gemeenschap” maar alleen als je er op een vreemde manier tegenaan kijkt is dit waar. Ze hebben de software niet beschikbaar gemaakt voor de vrije software gemeenschap; in plaats daarvan hebben ze mensen uit de vrije software gemeenschap uitgenodigd om die gemeenschap te verlaten door Motif te gebruiken.

Ik heb de Open Group hierover aangeschreven en ze gevraagd de licentie te veranderen. We kunnen hopen dat ze dat zullen doen maar we kunnen er niet van uit gaan. Op dit moment moeten we Motif op dezelfde manier benaderen als in het verleden: niet beschikbaar voor ons. Motif kan nog steeds geen onderdeel worden van een vrij besturingssysteem en code onder GPL koppelen aan Motif is nog steeds een overtreding van die GPL behalve in zeer speciale omstandigheden.

Er is gelukkig een alternatief in vrije software voor Motif met de naam LessTif. De meeste programma's die voor Motif zijn geschreven kunnen zonder wijzigingen ook draaien met LessTif. Steun alsjeblieft de vrije software gemeenschap door LessTif te gebruiken en niet Motif. LessTif is nog niet helemaal af; vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij <lesstif@hungry.com>.

Hier een aantal problemen met de licentie van Motif:

In de vrije software gemeenschap zijn we het niet eens met de basis-normen en waarden die de Open Source gemeenschap aanhangt (voor meer uitleg, zie open-source-misses-the-point.html). Desalniettemin kunnen we het niet goedkeuren dat men mensen op het verkeerde been zet over wat hun basiseisen zijn. De feiten in deze situatie zijn al moeilijk genoeg; nog meer verwarring zaaien is niet gewenst.


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.

naar begin