Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2017-05-06 in het originele Engelstalige artikel.

Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Red Europa van Softwarepatenten

Stel je voor dat je iedere keer dat je een ontwerpbeslissing zou nemen of dat je een algoritme zou gebruiken wat je in een tijdschrift hebt gelezen, je het gevaar zou lopen om een proces aan je broek te krijgen.

Dat is de situatie tegenwoordig in de VS met de huidige softwarepatenten. Het dreigt nu ook in Europa te gebeuren (1). De landen die het patentbureau besturen, de patent-advokaten en de grote bedrijven sturen allemaal aan op patenten op mathematische formules.

Om dit tegen te gaan zullen Europese burgers actie moeten ondernemen, en vlug —door met hun eigen regeringen te praten om zo oppositie te bewerkstelligen. Vooral in Duitsland, Zweden, Finland, Nederland en Denemarken is het van belang om je aan te sluiten bij een campagne die nu loopt in Frankrijk.

Patenten hebben vrije software al flink in de war gestuurd. In de tachtiger jaren onderdrukten patenthouders alle vrije software met betrekking tot beveiligingssoftware. Ze wilden ook PGP tegenhouden maar, in reactie op brede publieke kritiek, sloten ze een compromis: met een beperking van PGP zodat dit geen vrije software meer zou zijn. (We zijn begonnen met de ontwikkeling van de GNU Privacy Guard zodra het breedste patent hierop afgelopen was).

Compuserve ontwikkelde het GIF formaat voor afbeeldingen, wat werd tegengehouden door Unisys die dreigde alles en iedereen een proces aan te doen die met GIF zou werken. Unisys had een patent op de LZW datacompressie, en weigerde categorisch het gebruik ervan in vrije software (2 ). En dus loopt ieder vrij programma wat gecomprimeerde GIFs gebruikt het risico een proces aan zijn broek te krijgen.

In de VS en een aantal andere landen kan geen vrije software met MP3-ondersteuning uit worden gebracht; in 1998 werden ontwikkelaars die vrije programma's met MP3-ondersteuning uitbrachten, bedreigd met rechtszaken en gedwongen hun programma's terug te trekken. Sommigen worden nu wel in Europa uitgebracht—maar wanneer het Europees patentbureau zijn zin krijgt wordt het ook hier niet meer verkrijgbaar.

In 1998 gijzelde Microsoft ook het Internet door een patent in de WWW-standaards te smokkelen die “style sheets” betrof. Het is niet de eerste keer dat een standaardisatie organisatie in een patent-valstrik werd gelokt. De reactie van de gemeenschap was aanleiding voor Microsoft om hier van af te zien, maar we kunnen niet iedere keer rekenen op een dergelijke genade.

De lijst zou nog veel langer kunnen zijn wanneer ik tijd zou hebben mijn oude email na te lopen op voorbeelden.

Waar het patenten betreft hebben ontwikkelaars van vrije- en private software dezelfde belangen omdat ook ontwikkelaars van private software hier de dupe van kunnen worden. Alsook de vele ontwikkelaars van maatwerksoftware.

Niet iedereen ondervindt nadeel van softwarepatenten; wanneer dat zo zou zijn zou het snel worden afgeschaft. Grote bedrijven hebben vaak veel patenten en hebben de macht om andere bedrijven -klein of groot- te dwingen om licenties uit te ruilen. Ze hebben daardoor weinig last van de nadelen van patenten maar plukken ondertussen wel de vruchten van de macht die patenten hen geven. Daarom zijn de belangrijkste voorstanders van patenten de multinationale ondernemingen. En die hebben veel invloed op de overheid.

Soms profiteert een klein bedrijf van een patent wanneer zijn product zo simpel is dat het geen patenten overtreedt van de grote bedrijven en ze dus niet gedwongen kunnen worden tot licentieruil. En patenthouders die geen producten ontwikkelen maar alleen geld kloppen uit bedrijven die wel producten ontwikkelen lachen helemaal als laatste, terwijl ze ondertussen de vooruitgang in de weg staan.

Maar de meeste ontwikkelaars en gebruikers zijn slechter af met softwarepatenten, die daarmee de ontwikkeling van software meer tegenhoudt dan dat ze het stimuleert.

Mensen noemden het idee van vrije software absurd en dat we niet in staat waren tot het ontwikkelen van grote hoeveelheden software. Dit is compleet weerlegt met empirische feiten, door het ontwikkelen van een breed aanbod aan krachtige software die de vrijheid van de gebruiker eerbiedigt. Mensen het volledige scala aan bruikbare software leveren kunnen we waarmaken—behalve wanneer het verboden wordt software aan mensen te geven.

Softwarepatenten hebben die bedreiging in zich. We moeten nu actie ondernemen. Ga naar www.ffii.org voor verdere informatie en suggesties voor actie. Neem even de tijd om te helpen.

Voetnoten:

  1. Het Europese patentbureau wordt gebruikt door veel landen en heeft al heel veel patenten uitgevaardigd die zijn weerslag hebben op software maar niet als zodanig zijn aangemeld. Wanneer de huidig voorgestelde wijziging doorgang zou vinden zou dit de deur openzetten naar ongelimiteerde patentering van algoritmen en software-toepassingen, en daarmee het aantal patenten reusachtig vergroten.
  2. Unisys heeft een ingenieuze uitspraak gedaan met betrekking tot GIFs die men meestal opvat als toestemming voor vrije software om het te gebruiken maar ik geloof het niet en heb daar mijn kanttekeningen bij. Ik heb hun juridische afdeling gevraagd om een uitleg en/of verandering van beleid maar heb daar vooralsnog geen antwoord op ontvangen.

Andere artikelen