Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Het Merwaardige Incident van Sun in de Nacht

We laten deze pagina intact om historische redenen maar vanaf December 2006 is Sun al bezig om zijn Java platform onder de GNU GPL uit te brengen. Wanneer dit zijn beslag heeft verwachten we dat Sun's Java vrije software zal zijn.


24 Mei 2006

Onze gemeenschap gonsde van de geruchten dat Sun zijn implementatie van Java vrije software had gemaakt (of “open source”). Leiders binnen de gemeenschap hebben Sun ook al publiekelijk bedankt voor deze bijdrage. Wat is die nieuwe bijdrage van Sun aan de FLOSS gemeenschap?

Niets. Helemaal niets—en dat maakt de reactie op dit non-gebeuren zo merkwaardig.

De Java implementatie van Sun blijft private software, net als hiervoor. Het komt niet in de buurt van de voorwaarden voor vrije software, of de bijna identieke maar minder strikte voorwaarden voor open source. De broncode is alleen beschikbaar onder een geheimhoudingsovereenkomst.

Dus wat heeft Sun nu eigenlijk gedaan? Het heeft voor een eenvoudiger verspreiding van de binaire code van zijn Java platform gezorgd. Met deze wijziging in de licentie kunnen GNU/Linux distributies nu het niet-vrije Java platform meenemen, net zoals sommigen nu al de niet vrije nVidia stuurprogramma's meenemen. Maar dit kan alleen wanneer die distributie niet-vrij wordt gemaakt.

Ironisch genoeg heeft de licentie van Sun een voorwaarde die gebruikers juist zal tegenhouden om deze niet-vrije component voetstoots te accepteren: de licentie staat erop dat de distributeur van het besturingssysteem expliciet toestemming krijgt van de gebruiker voordat het geïnstalleerd mag worden. Wat betekent dat het besturingssysteem niet stilletjes het Java platform van Sun mag installeren zonder gebruikers erop te attenderen dat ze niet-vrije software krijgen, zoals sommige GNU/Linux distributies doen met het nVidia stuurprogramma.

Wanneer je het persbericht van Sun goed leest zul je zien dat het klopt met de beweringen die we hier doen. Het zegt niet dat het Java platform van Sun vrije software is noch open source. Het voorspelt alleen dat het platform “alom verkrijgbaar” zal zijn op “de belangrijkste open source platformen”. Verkrijgbaar echter als private software, op voorwaarden die je je vrijheid ontzeggen.

Waarom riep dit non-gebeuren een dergelijke grote en verwarde reactie op? Wellicht omdat mensen dit soort persberichten niet zorgvuldig genoeg lezen. Sinds men de term “open source” (open bron, als in open broncode) heeft bedacht zijn er bedrijven geweest die een manier zochten om deze term en de naam van hun product in één zin te verwerken (ze lijken dit niet te doen met “vrije software”, hoewel ze dat zouden kunnen doen wanneer ze dat willen). De oppervlakkige lezer ziet de twee begrippen vlak bij elkaar gebruikt worden en zal abusievelijk aannemen dat het ene over het andere gaat.

Sommigen geloven dat dit non-gebeuren een teken is van verkennende stappen van Sun om uiteindelijk te komen tot het uitbrengen van een vrije versie van hun Java platform. Laten we hopen dat Sun dit op een dag doet. We zouden dat van harte verwelkomen maar bewaren onze waardering voor de dag dat dit ook daadwerkelijk gebeurd. In de tussentijd ligt de Java Valstrik nog steeds op de loer voor programmeurs die geen voorzorgsmaatregelen treffen.

Wij blijven binnen het GNU project de GNU Compiler voor Java en GNU Classpath ontwikkelen; we hebben het afgelopen jaar veel vooruitgang geboekt en dus is ons vrije platform voor Java al opgenomen in veel belangrijke distributies van GNU/Linux. Als je Java wilt draaien en vrijheid hebt, sluit je dan bij ons aan en kom helpen.