Šiame vertime gali nebūti pakeitimų, padarytų nuo 2016-06-07 ir esančių originale anglų kalba.

Jums reikėtų pažiūrėti tuos pakeitimus. Šio straipsnio vertimų palaikymo informaciją prašome pamatykite Vertimų PERSKAITYKITEMANE.

Ką tas serveris iš tikrųjų aptarnauja?

pagal Richard Stallman

(Pirma versija buvo publikuota Boston Review.)

Internete, nuosavybinė programinė įranga nėra vienintelis būdas prarasti savo laisvę. Paslauga kaip programinės įrangos pakaitalas, arba SaaSS1, yra dar vienas būdas kam nors kitam suteikti galią jūsų kompiuterijai.

SaaSS reiškia įgyvendintos kažkieno kito paslaugos naudojimą kaip pakaitalą jūsų programos kopijos leidimui. Šis terminas yra mūsų; straipsniai ir reklamos jo nenaudos ir jie jums nepasakys ar paslauga yra SaaSS. Vietoje to, jie tikėtina naudos neaiškų ir blaškantį terminą „debesis“, kuris sulipdo SaaSS kartu su įvairiomis kitomis praktikomis, kai kurios išnaudojančios ir kai kurios geros. Su šiuo paaiškinimu ir pavyzdžiais šiame puslapyje, jūs galėsite atskirti ar paslauga yra SaaSS.

Fonas: kaip nuosavybinė programinė įranga atima jūsų laisvę

Skaitmeninė technologija jums gali suteikti laisvę; ji taip pat gali jūsų laisvę atimti. Pirmas pavojus mūsų kontrolei mūsų kompiuterija atėjo iš nuosavybinės programinės įrangos: programinė įranga, kurios naudotojai negali kontroliuoti, nes savininkas (kompanija, tokia kaip Apple ar Microsoft) ją kontroliuoja. Tas savininkas dažnai šia neteisinga galia pasinaudoja įterpdamas kenksmingas ypatybes, tokias kaip sekimo programinė įranga, galinės durys ir Skaitmeninių suvaržymų valdymas (DRM)2 (jų propagandoje nurodomas kaip „Skaitmeninių teisių valdymas“).

Mūsų sprendimas šiai problemai yra laisvos programinės įrangos vystymas ir nuosavybinės programinės įrangos atmetimas. Laisva programinė įranga reiškia, kad jūs, kaip naudotojas, turite keturias esmines laisves: (0) leisti programą kaip norite, (1) studijuoti ir pakeisti šaltinio kodą, kad jis darytų tai, ko jūs norite, (2) išplatinti tikslias kopijas ir (3) išplatinti jūsų modifikuotų versijų kopijas. (Pamatykite laisvos programinės įrangos apibrėžimą.)

Su laisva programine įranga, mes – naudotojai, atsiimame mūsų kompiuterijos kontrolę. Nuosavybinė programinė įranga egzistuoja toliau, bet mes ją galime išmesti iš mūsų gyvenimų ir daug iš mūsų taip padarė. Tačiau, dabar mums yra pasiūlytas dar vienas viliojantis būdas apleisti kontrolę mūsų kompiuterija: Paslauga kaip programinės įrangos pakaitalas (SaaSS). Mūsų laisvės labui, mes tą turime atmesti irgi.

Kaip Paslauga kaip programinės įrangos pakaitalas atima jūsų laisvę

Paslauga kaip programinės įrangos pakaitalas (SaaSS) reiškia paslaugos naudojimą kaip pakaitalą jūsų programos kopijos leidimui. Konkrečiai, tai reiškia, kad kas nors paruošia tinklo serverį, kuris atlieka tam tikras kompiuterijos užduotis – pavyzdžiui, modifikuoja fotografiją, išverčia tekstą į kitą kalbą ir t. t. – tada kviečia naudotojus atlikti kompiuteriją per tą serverį. To serverio naudotoja išsiųstų jos duomenis į tą serverį, kuris atlieka jos pačios kompiuteriją su tais pateiktais duomenimis, tada rezultatus siunčia jai atgal ar tiesiogiai veikia jos vardu.

Ta kompiuterija yra jos pačios, nes, pagal prielaidą, ji, iš principo, galėjo ją atlikti leisdama programą jos pačios kompiuteryje (neatsižvelgiant į tai ar ta programa yra jai prieinama šiuo metu). Atvejais kai ši prielaida yra neteisinga, tai nėra SaaSS.

Šie serveriai iš naudotojų atima kontrolę net labiau negailestingai nei nuosavybinė programinė įranga. Su nuosavybine programine įranga, naudotojai įprastai gauna vykdomąjį failą, bet ne šaltinio kodą. Tai padaro sunkiu leidžiamo kodo studijavimą, taigi, sunku nustatyti ką ta programa iš tikrųjų daro ir sunku ją pakeisti.

Su SaaSS, tie naudotojai neturi net to vykdomojo failo, kuris atlieka jų kompiuteriją: jis yra kažkieno kito serveryje, kur tie naudotojai negali jo pamatyti ar paliesti. Todėl, jiems yra neįmanoma įvertinti ką jis iš tikrųjų daro ir neįmanoma jį pakeisti.

Dar daugiau, SaaSS automatiškai veda prie pasekmių tolygių tam tikros nuosavybinės programinės įrangos kenksmingoms ypatybėms.

Pavyzdžiui, kai kurios nuosavybinės programos yra „šnipinėjimo programinė įranga“: programa siunčia duomenis apie naudotojų kompiuterijos veiklas. Microsoft Windows siunčia informaciją apie naudotojų veiklas į Microsoft. Windows Media Player praneša ką kiekvienas naudotojas žiūri ar ko klausosi. Amazon Kindle praneša į kurių knygų kuriuos puslapius naudotojas žiūri, ir kada. Angry Birds praneša naudotojo geografinės vietos istoriją.

Kitaip nei nuosavybinei programinei įrangai, SaaSS nereikia paslėpto kodo gauti naudotojo duomenis. Vietoje to, naudotojai privalo išsiųsti jų duomenis į tą serverį siekdami juo pasinaudoti. Tai turi tą patį efektą kaip šnipinėjimo programinė įranga: serverio operatorius gauna tuos duomenis – be jokios ypatingos pastangos, dėl SaaSS natūros. Amy Webb, kuri siekė niekada nepaviešinti jokių savo dukros nuotraukų, padarė SaaSS (Instagram) naudojimo nuotraukų su ja retušavimui klaidą. Galiausiai jos iš ten nutekėjo.

Teoriškai, homomorfinis šifravimas kada nors gali pažengti tiek, kad ateities SaaSS paslaugos gali būti sukonstruotos negalinčios suprasti kai kurių duomenų, kuriuos naudotojai joms siunčia. Tokios paslaugos galėtų būti nustatytos naudotojų nešniukštinėti; tai nereiškia jos neatliks jokio šniukštinėjimo.

Kai kurios nuosavybinės operacinės sistemos turi universalias galines duris, kažkam leidžiančias per atstumą įdiegti programinės įrangos pakeitimus. Pavyzdžiui, Windows turi universalias galines duris, su kuriomis Microsoft gali mašinoje priverstinai pakeisti bet kokią programinę įrangą. Beveik visi nešiojami telefonai jas irgi turi. Kai kurios nuosavybinės aplikacijos taip pat turi universalias galines duris; pavyzdžiui, Steam klientas, skirtas GNU/Linux, autoriui leidžia per atstumą įdiegti modifikuotas versijas.

Su SaaSS, serverio operatorius gali pakeisti serveryje naudojamą programinę įrangą. Jis turėtų galėti šitą padaryti, kadangi tai jo kompiuteris; bet rezultatas yra toks pat, kaip naudojant nuosavybinės aplikacijos programą su universaliomis galinėmis durimis: kažkas turi galią tyliai primesti pakeitimus tam, kaip atliekama naudotojo kompiuterija.

Todėl, SaaSS yra tapatus leidimui nuosavybinės programinės įrangos su šnipinėjimo programine įranga ir universaliomis galinėmis durimis. Jis serverio operatoriui suteikia neteisingą galią naudotoju ir ta galia yra kažkas tokio, kam mes privalome priešintis.

SaaSS ir SaaS

Iš pradžių mes į šią problematišką praktiką žiūrėjome kaip į „SaaS“3, kuri yra „Programinė įranga kaip paslauga“. Tai terminas įprastai naudojamas programinės įrangos serveryje paruošimui, o ne jos kopijų siūlymas naudotojams, ir mes manėme jis tiksliai apibūdino turinčius šią problemą atvejus.

Vėliau mes sužinojome, kad SaaS terminas yra kartais naudojamas komunikacijos paslaugoms – veiklos, kurioms ši problema nėra taikytina. Papildomai, „Programinė įranga kaip paslauga“ terminas nepaaiškina kodėl ši praktika yra bloga. Taigi, mes sugalvojome terminą „Paslauga kaip programinės įrangos pakaitalas“, kuris tą blogą praktiką apibrėžia aiškiau ir pasako kas apie ją yra blogo.

SaaSS problemos atpainiojimas nuo nuosavybinės programinės įrangos problemos

SaaSS ir nuosavybinė programinė įranga veda prie panašių žalingų rezultatų, bet mechanizmai yra skirtingi. Su nuosavybine programine įranga, mechanizmas yra tas, kad jūs turite ir naudojate kopiją, kurią sunku ir (arba) nelegalu pakeisti. Su SaaSS, mechanizmas yra tas, kad jūs neturite kopijos, kuri atlieka jūsų kompiuteriją.

Šios dvi problemos dažnai yra painiojamos ir ne tik atsitiktinai. Tinklo autoriai naudoja neaiškų terminą „tinklo aplikacija“ sulipdyti serverio programinę įrangą kartu su jūsų mašinos naršyklėje leidžiamomis programomis. Kai kurie tinklapiai į jūsų naršyklę jūsų neinformuodami įdiegia nepaprastas, net dideles JavaScript programas. Kai šios JavaScript programos yra nelaisvos, jos sukelia to paties tipo neteisybę, kaip bet kuri kita nelaisva programinė įranga. Tačiau, mes čia esame susirūpinę pačios paslaugos naudojimo problema.

Daug laisvos programinės įrangos palaikytojų daro prielaidą, kad SaaSS problema bus išspręsta vystant laisvą programinę įrangą serveriams. Serverio operatoriaus labui, programos serveryje geriau būtų laisvos; jei jos yra nuosavybinės, jų autoriai (savininkai) turi galią tam serveriui. Tai neteisinga to serverio operatoriui ir visiškai nepadeda to serverio naudotojams. Bet jei tos programos tame serveryje yra laisvos, tai neapsaugo to serverio naudotojų nuo SaaSS poveikių. Šios programos išlaisvina to serverio operatorių, bet ne to serverio naudotojus.

Serverio programinės įrangos šaltinio kodo išleidimas teikia bendruomenei naudą: tai tinkamų įgūdžių naudotojus įgalina parengti panašius serverius, galbūt pakeičiant tą programinę įrangą. Mes rekomenduojame naudoti GNU Affero GPL kaip licenciją dažnai serveriuose naudojamoms programoms.

Bet nei vienas iš šių serverių jums nesuteiktų jūsų jame atliekamos kompiuterijos kontrolės, nebent jis yra jūsų serveris (tas, kurio programinės įrangos įkrovą jūs kontroliuojate, neatsižvelgiant ar ta mašina yra jūsų nuosavybė). Gali būti gerai kai kuriems darbams pasitikėti jūsų draugo serveriu, lygiai taip pat kaip jūs galite savo draugui leisti palaikyti programinę įrangą jūsų paties kompiuteryje. Už to, visi šitie serveriai jums būtų SaaSS. SaaSS visada jus palieka serverio operatoriaus galioje ir vienintelis pataisymas yra – Nenaudokite SaaSS! Nenaudokite kažkieno kito serverio atlikti jūsų paties kompiuteriją su jūsų pateiktais duomenimis.

Ši problema demonstruoja skirtumo tarp „atviras“ ir „laisva“ gylį. Šaltinio kodas, kuris yra atviras šaltinis yra, beveik visada, laisvas. Tačiau, „atviros programinės įrangos“ paslaugos idėja, reiškianti vieną, kurios serverio programinė įranga yra atviro šaltinio ir (arba) laisva, SaaSS problemos nenagrinėja.

Paslaugos fundamentaliai skiriasi nuo programų ir etinės problemos, kurias kelia paslaugos fundamentaliai skiriasi nuo problemų, kurias kelia programos. Siekdami išvengti sąmyšio, mes vengiame apibūdinti paslaugą kaip „laisvą“ arba „nuosavybinę“.

SaaSS atskyrimas nuo kitų tinklo paslaugų

Kurios paslaugos tinkle yra SaaSS? Aiškiausias pavyzdys yra vertimo paslauga, kuri verčia (tarkime) anglišką tekstą į ispanišką tekstą. Teksto išvertimas jums yra kompiuterija, kuri yra grynai jūsų. Jūs galėjote jį atlikti leidžiant programą jūsų paties kompiuteryje, jei tik jūs turėjote tinkamą programą. (Būti etiškais, ta programa turėtų būti laisva.) Ta vertimo paslauga pakeičia tą programą, taigi, ji yra Paslauga kaip programinės įrangos pakaitalas, arba SaaSS. Kadangi jis jums nesuteikia kontrolės jūsų kompiuterija, jis jums pakenkia.

Dar vienas aiškus pavyzdys yra paslaugos, tokios kaip Flickr ar Instagram, naudojimas nuotraukos modifikavimui. Nuotraukų modifikavimas yra veikla, kurią žmonės atliko jų pačių kompiuteriuose dešimtmečiais; šito atlikimas jūsų nekontroliuojamame serveryje, o ne jūsų paties kompiuteryje, yra SaaSS.

SaaSS atmetimas nereiškia bet kokių tinklo serverių, leidžiamų bet kieno kito nei jūs, naudojimo atsisakymo. Dauguma serverių nėra SaaSS, nes jų atliekami darbai yra kažkokio tipo komunikacija, o ne paties naudotojo kompiuterija.

Pradinė tinklo serverių idėja nebuvo už jus atlikti kompiuteriją, ji buvo jūsų prieigai paviešinti informaciją. Net šiandien tai yra tai, ką daro daugelis tinklo svetainių ir tai nekelia SaaSS problemos, nes priėjimas prie kažkieno paviešintos informacijos nėra jūsų paties kompiuterijos darymas. Nėra ir internetinio dienoraščio naudojimas publikuoti jūsų paties darbus ar naudojimasis mikrotinklaraščio paslauga, tokia kaip Twitter ar StatusNet. (Šios paslaugos gali turėti, arba ne, kitų problemų, priklausomai nuo detalių.) Tas pat tinka kitai komunikacijai, neskirtai būti privačia, tokiai kaip pokalbio grupės.

Pačia esme, naudojimasis socialiniais tinklais yra komunikacijos ir publikavimo forma, ne SaaSS. Tačiau, paslauga, kurios pagrindinis sprendimas yra naudojimasis socialiniais tinklais gali turėti ypatybes ar išplėtimus, kurie yra SaaSS.

Jei paslauga nėra SaaSS, tai nereiškia ji yra gera. Yra kitų etinių problemų apie paslaugas. Pavyzdžiui, Facebook platina Flash video, kas spaudžia naudotojus leisti nelaisvą programinę įrangą; jam reikia leisti nelaisvą JavaScript kodą; ir jis naudotojams sudaro klaidinantį privatumo įspūdį, kol juos vilioja apnuoginti savo gyvenimus Facebook. Tos yra svarbios problemos, skiriasi nuo SaaSS problemos.

Paslaugos, tokios kaip paieškos varikliai, renka duomenis iš viso tinklo ir jums leidžia juos tyrinėti. Jų duomenų rinkinio peržiūrėjimas nėra jūsų paties kompiuterija įprasta prasme – jūs to rinkinio nepateikėte – taigi, tokios paslaugos naudojimas ieškoti tinkle nėra SaaSS. Tačiau, kažkieno kito serverio naudojimas jūsų paties svetainėje įgyvendinti paieškos sprendimą yra SaaSS.

Apsipirkimas tinkle nėra SaaSS, nes ta kompiuterija nėra jūsų paties veikla; veikiau, ji yra atliekama kartu su jumis ir jums, ir parduotuvei. Tikra apsipirkimo tinkle problema yra ar jūs tai kitai šaliai patikite savo pinigus ir kitą asmeninę informaciją (pradedant jūsų vardu).

Saugyklos svetainės, tokios kaip Savannah ir SourceForge, nėra neatskiriamai SaaSS, nes saugyklos darbas yra jai pateiktų duomenų publikavimas.

Jungtinio projekto serverių naudojimas nėra SaaSS, nes tokiu būdu jūsų atliekama kompiuterija nėra jūsų paties. Pavyzdžiui, jei jūs redaguojate Wikipedia puslapius, jūs neatliekate jūsų paties kompiuterijos; veikiau, jūs bendradarbiaujate Wikipedia kompiuterijoje. Wikipedia kontroliuoja jos pačios serverius, bet organizacijos, kaip ir individai, susiduria su SaaSS problema jei jie jų kompiuteriją atlieka kažkieno kito serveryje.

Kai kurios svetainės siūlo keletą paslaugų ir jei viena nėra SaaSS, dar viena gali būti SaaSS. Pavyzdžiui, pagrindinė Facebook paslauga yra naudojimasis socialiniu tinklu ir tai nėra SaaSS; tačiau, jis palaiko trečių šalių aplikacijas, kai kurios iš jų yra SaaSS. Flickr pagrindinė paslauga yra nuotraukų platinimas, tai nėra SaaSS, bet jis taip pat turi ypatybes nuotraukų retušavimui, tai yra SaaSS. Analogiškai, Instagram naudojimas paviešinti nuotrauką nėra SaaSS, bet jo naudojimas transformuoti nuotrauką yra SaaSS.

Google Docs parodo kokiu sudėtingu vienintelės paslaugos įvertinimas gali tapti. Ji žmones kviečia redaguoti dokumentą leidžiant didelę nelaisvą JavaScript programą – aiškiai neteisinga. Tačiau, ji siūlo API dokumentų standartiniais formatais įkėlimui ir parsisiuntimui. Laisvos programinės įrangos redaktorius gali taip padaryti per šią API. Šis naudojimo scenarijus nėra SaaSS, nes juo Google Docs naudojama kaip paprasta saugykla. Visų jūsų duomenų parodymas kompanijai yra blogai, bet tai yra privatumo reikalas, ne SaaSS; priklausymas nuo paslaugos prieigai prie jūsų duomenų yra blogai, bet tai yra rizikos reikalas, ne SaaSS. Kitą vertus, paslaugos dokumento formatų konvertavimui naudojimas yra SaaSS, nes tai kažkas tokio, ką jūs galėjote padaryti leidžiant tinkamą programą (vienas tikisi, laisvą) jūsų paties kompiuteryje.

Žinoma, Google Docs naudojimas per laisvą redaktorių yra retas. Dažniausiai, žmonės ją naudoja per tą nelaisvą JavaScript programą, kuri yra bloga kaip bet kuri nelaisva programa. Šis scenarijus irgi gali sietis su SaaSS; tai priklauso nuo to, kuri to redagavimo dalis yra atliekama ta JavaScript programa ir kuri dalis serveryje. Mes nežinome, bet kadangi SaaSS ir nuosavybinė programinė įranga naudotojui padaro panašų neteisingumą, nėra svarbu žinoti.

Publikavimas per kažkieno kito saugyklą nekelia privatumo problemų, bet publikavimas per Google Docs turi specialią problemą: yra neįmanoma net tą Google Docs dokumento tekstą peržiūrėti naršyklėje neleidžiant to nelaisvo JavaScript kodo. Todėl, jūs bet ko publikavimui neturėtumėte naudoti Google Docs – bet priežastis nėra SaaSS reikalas.

IT industrija naudotojus ragina nedaryti šių skirtumų. Štai šitam yra skambi frazė „debesies kompiuterija“. Šis terminas yra ant tiek neapibrėžtas, kad jis galėtų reikšti bet kokį interneto naudojimą. Į jį įeina SaaSS, kaip ir daug kitų tinklo naudojimo praktikų. Bet kuriuo duotuoju kontekstu, autorius, kuris rašo „debesis“ (jei techninis asmuo) tikėtina mintyje turi konkrečią reikšmę, bet įprastai nepaaiškina, kad kituose straipsniuose šis terminas turi kitas konkrečias reikšmes. Šis terminas žmones veda subendrinti praktikas, kurias jie turėtų apsvarstyti atskirai.

Jei „debesies kompiuterija“ turi reikšmę, ji nėra būdas daryti kompiuteriją, bet veikiau būdas mąstyti apie kompiuteriją: velniui-rūpi požiūris, kuris sako, „Neužduok klausimų. Nesirūpink apie tai, kas kontroliuoja tavo kompiuteriją ar kas laiko tavo duomenis. Neieškok mūsų paslaugos viduje paslėpto kabliuko prieš ją prarydamas. Pasitikėk kompanijomis nedvejodamas.“ Kitais žodžiais, „Būk naivus.“ Debesis prote yra kliūtis aiškiam mąstymui. Aiškaus mąstymo apie kompiuteriją labui, venkime termino „debesis“.

Nuo SaaSS atskirto serverio nuomavimas

Jei jūs išsinuomojate serverį (tikrą ar virtualų), kurio programinės įrangos įkrovą jūs kontroliuojate, tai nėra SaaSS. SaaSS kažkas kitas nusprendžia kokia programinė įranga tame serveryje leidžiama ir todėl kontroliuoja tą jums jame atliekamą kompiuteriją. Atveju kai jūs į serverį įdiegiate tą programinę įrangą, jūs kontroliuojate kokią kompiuteriją jums jis atlieka. Vadinasi, tas išnuomotas serveris yra beveik jūsų kompiuteris. Šiai problemai, jis skaitosi kaip jūsų.

Duomenys išnuomotame, nutolusiame serveryje yra mažiau saugūs nei jei jūs turėtumėte tą serverį namuose, bet tai yra atskira nuo SaaSS problema.

SaaSS problemos sprendimas

Tik maža dalis nuo visų tinklo svetainių atlieka SaaSS; dauguma šios problemos nekelia. Bet ką mes turėtume daryti su tomis, kurios ją kelia?

Paprastu atveju, kai jūs atliekate jūsų paties kompiuteriją su jūsų paties turimais duomenimis, sprendimas yra paprastas: naudokite jūsų paties laisvos programinės įrangos aplikacijos kopiją. Atlikite jūsų teksto redagavimą su jūsų laisvo teksto redaktoriaus, tokio kaip GNU Emacs ar laisvas žodžio procesorius, kopija. Atlikite jūsų nuotraukos redagavimą su jūsų laisvos programinės įrangos, tokios kaip GIMP, kopija. Kas jei nėra prieinamos jokios laisvos programos? Nuosavybinė programa ar SaaSS atimtų jūsų laisvę, taigi, jūs neturėtumėte tų naudoti. Jūs galite prisidėti prie laisvo pakaitalo vystymo jūsų laiku ar jūsų pinigais.

Kaip dėl bendradarbiavimo grupe su kitais asmenimis? Šiuo metu gali būti sunku šitą padaryti nenaudojant serverio ir jūsų grupė gali nežinoti kaip leisti savo pačios serverį. Jei jūs naudojate kažkieno kito serverį, bent nepasitikėkite kompanijos leidžiamu serveriu. Paprastas kliento kontraktas nėra apsauga, nebent jūs galėtumėte pastebėti įsibrovimą ir iš tikro galėtumėte paduoti į teismą, ir kompanija tikėtina rašo savo kontraktus prileisdama plačios apimties išnaudojimus. Valstybė gali teisiškai išsireikalauti jūsų, kartu su kiekvieno kito, duomenis iš kompanijos, kaip Obama padarė su telefoninėmis kompanijomis, laikant, kad ta kompanija savanoriškai jų nepasiūlo, kaip JAV telefoninės kompanijos, kurios dėl Bush nelegaliai pasiklausė jų klientų. Jei jūs privalote naudoti serverį, naudokite serverį, kurio operatoriai jums suteikia didesnį pasitikėjimo pagrindą nei paprastas komercinis santykis.

Tačiau, ilgesniu laikotarpiu, mes galime sukurti alternatyvas serverių naudojimui. Pavyzdžiui, mes galime sukurti lygiavertis-mazgas-su-lygiaverčiu-mazgu programą, per kurią bendradarbiaujantys gali dalintis užšifruotais duomenimis. Laisvos programinės įrangos bendruomenė turėtų išvystyti paskirstytos lygiaverčio-mazgo-su-lygiaverčiu-mazgu pakaitalus svarbioms „tinklo aplikacijoms“. Gali būti išmintinga juos išleisti pagal GNU Affero GPL, kadangi jie yra tikėtini kandidatai būti kažkieno kito konvertuotais į serveriu paremtas programas. GNU projektas ieško savanorių dirbti ties tokiais pakaitalais. Mes taip pat kviečiame kitus laisvos programinės įrangos projektus jų dizaine apsvarstyti šią problemą.

Tuo laikotarpiu, jei kompanija jus kviečia naudoti jos serverį atlikti jūsų paties kompiuterijos užduotis, nepasiduokite; nenaudokite SaaSS. Nepirkite ar neįdiekite „plonų klientų“, kurie paprasčiausiai yra ant tiek silpni kompiuteriai, kurie jus priverčia tikrą darbą atlikti serveryje, nebent jei jūs ruošiatės juos naudoti su jūsų serveriu. Naudokite tikrą kompiuterį ir ten laikykite savo duomenis. Atlikite jūsų paties kompiuteriją su jūsų paties laisvos programos kopija, savo laisvės labui.

Taip pat pamatykite:

Niekam neleidžiama suprasti klaida.

Vertėjo pastabos

  1. Angliško termino „Service as a Software Substitute“ trumpinys.
  2. Angliško pavadinimo „Digital Restrictions Management“ trumpinys.
  3. Angliško termino „Software as a Service“ trumpinys.