Tento překlad nemusí obsahovat změny, které byly v článku provedeny po 2021-10-24 v anglickém originálu.

Podívejte se na tyto změny. Přečtěte si prosím Příručku překladatele, kde se dozvíte, jak se zapojit do překladu tohoto článku.

O operačním systému GNU

Jméno „GNU“ je rekurzivní akronym „GNU's Not Unix!“ – „GNU Není Unix“ a vyslovuje se jako jedna slabika s tvrdým G.

[Další archivní a obecné články o GNU.]

GNU uvedl Richard Stallman (rms) v roce 1983, jako operační systém, který by dávali dohromady lidé spolupracující ve prospěch svobody všech uživatelů softwaru, s cílem mít jejich počítače pod kontrolou. rms i dnes zůstává vedoucím GNUisance.

Hlavním a trvalým cílem GNU je poskytovat systém kompatibilní s Unixem, který by byl 100% svobodným software. Ne 95% svobodným, ne 99,5%, ale 100%. Název systému, GNU, je rekurzívní zkratkou s významem GNU Není Unix — je to způsob jak prokázat úctu technickým myšlenkám Unixu a zároveň říci, že GNU je něco jiného. Technicky je GNU jako Unix. Ale na rozdíl od Unixu, GNU dává svým uživatelům svobodu.

Dnes už jsou dostupné plně svobodné distribuce systémů (“distra”), které tento cíl naplňují, a mnoho z nich používá jádro Linux-libre (vztah mezi GNU a jádrem Linux je popsán v plné šíři jinde). Balíčky GNU jsou navrženy tak, aby dohromady tvořily fungující systém GNU. Ukázalo se, že také slouží jako společný “upstream” pro mnoho distribucí, takže přispíváním do balíčků GNU pomáháte komunitě svobodného software jako celku. Přirozeně, práce na GNU neustává, s cílem vytvořit systém, který svým uživatelům dává co největší možnou svobodu. Balíčky GNU obsahují uživatelsky orientované aplikace, pomůcky, nástroje, knihovny, dokonce hry — veškeré programy, které může šikovný operační systém nabízet svým uživatelům. Nové balíčky jsou vždy vítány.

Tisíce lidí se již připojily, aby dovedly GNU k jeho úspěšné současnosti, a způsobů jak pomoci je mnoho, jak technických tak netechnických. Vývojáři GNU se čas od času scházejí na Setkání Hackerů GNU (GNU Hackers Meetings) občas jako součást konferencí širší komunity svobodného software LibrePlanet.

GNU je mnohými způsoby podporován Nadací pro svobodný software (FSF), neziskovou organizací, kterou také založil rms s cílem zastávat ideály svobodného software. Mezi jinými věcmi FSF také přijímá postoupení autorských práv, takže se může zastávat programů GNU u soudů. (Aby bylo jasno, když přispějete vaším programem do GNU, nepožaduje se postoupení práv ve prospěch FSF. Pokud copyright postoupíte, FSF vymůže dodržení podmínek GPL pro daný program, pokud by je někdo porušil; pokud si copyright ponecháte, bude vymáhání na vás.)

Konečným cílem je poskytovat svobodný software ke všem činnostem, které chtějí uživatelé počítačů dělat, a tím učinit proprietární software minulostí.