To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2017-08-01 dokonanych w oryginale angielskim.

Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

Dlaczego FSF uzyskuje od współpracowników deklaracje przeniesienia praw autorskich

Profesor Eben Moglen, Columbia University Law School

[Wyjaśnienie dodane w styczniu 2013: to dotyczy pakietów, dla których FSF posiada prawa autorskie. Gdy deweloperzy programu robią z niego pakiet GNU, mogą albo przekazać prawa autorskie FSF aby mogła egzekwować GPL dla pakietu, albo sami zatrzymać prawa autorskie ale też obowiązek egzekwowania GPL. Jeśli zdecydują się przekazać prawa autorskie FSF, to FSF prosi o deklaracje przeniesienia praw autorskich dla wszystkich dalszych wkładów, a ta strona objaśnia dlaczego.]

Zgodnie z prawem autorskim USA, na warunkach którego opublikowano pierwotnie większość wolnego oprogramowania, zgłoszenie praw autorskich daje bardzo ważne korzyści proceduralne. A pomimo niezaprzeczalnego prawa rozpowszechniania wynikającego z GPL, zasadniczo dociekanie praw autorskich nie jest możliwe przez dystrybutorów – tylko posiadacz praw autorskich lub ktoś, na kogo te prawa przeniesiono, może egzekwować postanowienia licencji. Jeśli praca objęta prawem autorskim ma wielu autorów, powodzenie działań wymuszających przestrzeganie licencji zależy od współpracy ich wszystkich.

Chcąc zapewnić wszystkim naszym prawom autorskim spełnienie stosownych zapisów prawnych i innych wymagań związanych z rejestracją, jak również dla sprawniejszego egzekwowania GPL, w FSF wymagamy, by każdy z autorów kodu włączonego do projektów FSF złożył oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. Wymagamy też, jeśli jest to stosowne do okoliczności, zrzeczenia się ze strony pracodawcy programisty ewentualnych roszczeń z tytułu pracy najemnej. Dzięki temu możemy być pewni, że całość kodu w projektach FSF jest wolnym kodem, którego wolność możemy chronić najskuteczniej. Takim kodem, na którym inni programiści mogą całkowicie polegać.