English [en]   Deutsch [de]   français [fr]   italiano [it]   Nederlands [nl]   русский [ru]   Shqip [sq]  

Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar

Ka kompjutera të aftë të xhirojnë vetëm me software të lirë. Këta kompjutera e vendosin përdoruesin në kontroll të plotë të kompjuterit dhe janë të pranuar nga FSF-ja përmes programit të certifikimit Respects Your Freedom (RYF). Për një listë shoqërish që shesin këtë lloj kompjuterash, shihni te fsf.org/ryf.

Ka gjithashtu edhe kompjutera që ofrohen me një sistem operativ GNU/Linux plotësisht të lirë, të instaluar, por që kanë nevojë përdorimin e një BIOS-i pronësor dhe nëse është një kompjuter Intel, mund të përmbajë Intel ME, që është një deriçkë. Këta kompjutera nuk janë të certifikuar nga programi i certifikimit Respects Your Freedom (RYF) të FSF-së. Për një listë shoqërish që shesin këtë lloj kompjuterash, shihni këtu.

SIPËR

[Logo FSF-je] “The Free Software Foundation (FSF) është një ent jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së përdoruesit të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të software-it.”

BËHUNI PJESË SHITORE