Bu, orijinali İngilizce olan bir sayfanın çevirisidir.

Özgür Yazılım Şarkısı

Şarkının yazılma öyküsünü de okuyabilirsiniz.

“Özgür Yazılım Şarkısı (Free Software Song)”nın sözleri, Bulgar halk şarkısı “Sadi moma bela loza”nın ezgisiyle söylenmiştir.

Join us now and share the software; (Şimdi bize katılın ve yazılımı paylaşın;)
You'll be free, hackers, you'll be free. (Özgür olacaksınız, üstatlar, özgür olacaksınız.)
Join us now and share the software; (Şimdi bize katılın ve yazılımı paylaşın;)
You'll be free, hackers, you'll be free. (Özgür olacaksınız, üstatlar, özgür olacaksınız.)

Hoarders can get piles of money, (İstifçiler para yığınları kazanabilir,)
That is true, hackers, that is true. (Bu gerçek, üstatlar, bu gerçek.)
But they cannot help their neighbors; (Ancak komşularına yardım edemezler;)
That's not good, hackers, that's not good. (Bu iyi değil, üstatlar, bu iyi değil.)

When we have enough free software (Yeterli özgür yazılımımız olduğunda)
At our call, hackers, at our call, (Elimizde, üstatlar, elimizde,)
We'll kick out those dirty licenses (Bu pis lisansları defedeceğiz)
Ever more, hackers, ever more. (Sonsuza değin, üstatlar, sonsuza değin.)

Join us now and share the software; (Şimdi bize katılın ve yazılımı paylaşın;)
You'll be free, hackers, you'll be free. (Özgür olacaksınız, üstatlar, özgür olacaksınız.)
Join us now and share the software; (Şimdi bize katılın ve yazılımı paylaşın;)
You'll be free, hackers, you'll be free. (Özgür olacaksınız, üstatlar, özgür olacaksınız.)

Bu şarkı 7/8'lik ritimde; garip ritimlere alışkın olmayanlar genellikle düzensizliği bir hata olarak görürler. Ölçüm aygıtı, yavaş-hızlı-hızlı veya 3-2-2 olarak üç alt gruba çözümlenebilir. Bulgar müziğinde bu gibi ölçüm aygıtları genellikle uzatılabilir ve bazı müzisyenler bu şarkıyı 3-2-3 olarak çözümler; ancak dansı derleyen ve öğreten Yves Moreau, 7'lik ritmi onaylıyor.

İndirilebilecekler

Performanslar

Alternatif sürümler

GNU LilyPond ile yapılmış şarkının bir yazı dizgisi sonucunu edinebilirsiniz. Yazı dizgisi sonucu için LilyPond kaynağı da mevcuttur.

Sadi moma bela loza

Aşağıda bir Bulgar dans ezgisi olan Sadi moma bela lozanın ezgisinin notaları için plansız nota biçiminde bir betimi. Kısa çizgi, önceki notanın sürdüğü anlamına gelir. Ölçü başına yedi vuruş vardır, bu nedenle her grupta yedi karakter vardır.

    D-CB-A- B-CBAG- G--A--B C--B-BD A--A--- D-CB---
    D-CB-A- B-CBAG- G--A--B C--B-BD A--A--- A------

ABC dosyası olarak da mevcuttur.