English [en]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]  

Anglický originál této stránky se změnil od doby poslední aktualizace tohoto překladu. Stránku v angličtině naleznete na:
http://www.gnu.org/philosophy/basic-freedoms.html.en
Rozdíly mezi poslední přeloženou verzí a současnou anglickou verzí naleznete na:
http://www.gnu.org/philosophy/po/basic-freedoms.cs-diff.html
Datum změny anglického originálu stránky:
2013-01-14

Přečtěte si prosím Příručku překladatele, kde se dozvíte, jak můžete pomoci s aktualizací tohoto překladu.

Svoboda slova, tisku a sdružování se na Internetu

Nadace pro svobodný software podporuje svobodu slova, tisku a sdružování na Internetu. Prosíme, prohlédněte si:

Poznámky překladatele

  1. Názvy jednotlivých hnutí a organizací jsou úmyslně ponechány v originále.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

nahoru