Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

FLOSS en FOSS

De twee politieke kampen in de vrije-softwaregemeenschap zijn de vrije-softwarebeweging en open bron (Engels: open source). De vrije-softwarebeweging voert campagne voor vrijheid voor computergebruikers; wij zeggen dat een niet-vrij programma onrecht doet aan zijn gebruikers. Het open-bron-kamp weigert dit te zien als een onrechtvaardigheid voor gebruikers en baseert zijn argumenten slechts op praktische voordelen.

Om te benadrukken dat “free software” (Engels voor vrije software) gaat over vrijheid en niet prijs, zeggen we soms “free/libre software”, waarbij we het Franse of Spaanse woord hebben toegevoegd waarmee het duidelijk is dat we het hebben over vrijheid. Soms is het noemen van “libre software” voldoende.

Een onderzoeker die praktijken en methoden onderzocht die gebruikt worden door ontwikkelaars in de vrije-softwaregemeenschap besloot dat deze kwesties onafhankelijk zijn van de politieke standpunten van de ontwikkelaars, dus hij gebruikte de term “FLOSS”, wat staat voor “Free/Libre and Open Source Software” (vrije en openbronsoftware), om daarmee stellingname expliciet te vermijden. Als je graag neutraal bent, is deze term een goede manier om dat te doen, omdat het de namen van de twee bewegingen even duidelijk in beeld brengt.

Anderen gebruiken de term “FOSS”, wat staat voor “Free and Open Source Software”. Het is de bedoeling dat dit hetzelfde betekent als “FLOSS”, maar het is minder duidelijk, omdat het niet uitlegt dat “free” refereert aan vrijheid. Het maakt “free software” ook minder zichtbaar dan “open source”, omdat het “open source” prominent in beeld brengt maar “free software” opsplitst.

“Free and Open Source Software” is ook op een andere manier misleidend: het doet alsof “vrij en open bron” één enkel gezichtspunt vertegenwoordigt, in plaats van het benoemen van de twee verschillende standpunten. Het gebied wordt hiermee conceptueel gemaakt en dit verhindert beter begrip dat vrije software en open bron verschillende politieke posities zijn die fundamenteel van mening verschillen.

Kortom, als je graag neutraal wilt zijn tussen vrije software en open bron, en deze termen duidelijk wilt benoemen, is de juiste manier om te praten over “FLOSS” en niet “FOSS”.

Wij in de vrije-softwarebeweging kiezen geen van beide termen, omdat we niet neutraal willen zijn ten aanzien van dit politieke vraagstuk. Wij staan voor vrijheid, en we laten dit iedere keer opnieuw zien door het te hebben over “vrij” en “vrijheid”.