Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Maatregelen die overheden kunnen nemen om vrije software te stimuleren

En waarom dat hun plicht is

door Richard Stallman

Dit artikel draagt beleid aan waarmee een sterk en krachtig signaal kan worden gegeven voor het stimuleren van vrije software binnen de overheid, en om de rest van het land richting softwarevrijheid te leiden.

De taak van de overheid is om te zorgen voor vrijheid en welzijn van mensen binnen de samenleving. Eén van de aspecten van deze taak is, in het computerdomein, om gebruikers aan te moedigen vrije software te gaan gebruiken; dat betekent software die de vrijheid van de gebruiker respecteert. Een niet-vrij (privaat) programma treedt de vrijheid van de gebruiker met voeten; het is een sociaal probleem waar de overheid aandacht aan zou moeten besteden.

De overheid moet zelf vrije software gebruiken voor haar computeractiviteiten in het belang van digitale onafhankelijkheid (de controle van de overheid over haar eigen computeractiviteiten). Alle gebruikers verdienen controle over hun computeractiviteiten, maar de staat heeft een verantwoordelijkheid tegenover burgers om controle te hebben over de computeractiviteiten die het, namens de burgers, uitvoert. De meeste overheidsactiviteiten hangen tegenwoordig af van computers en de zeggenschap van de overheid over deze activiteiten hangt af van de zeggenschap over de computeractiviteiten. Wanneer deze controle verloren gaat bij een instelling die kritieke activiteiten uitvoert, bedreigt dit de nationale veiligheid.

Overheidsinstellingen laten overstappen naar vrije software kan ook andere voordelen bieden, zoals het besparen van geld en het ondersteunen van lokale computerbedrijven.

“Overheidsinstellingen” verwijst in dit verband naar alle niveaus van de overheid, alle publieke instellingen, inclusief scholen en universiteiten, publiek-private samenwerkingen en “markt”partijen die in handen zijn van de overheid of door de overheid zijn ingesteld met speciale rechten of functies door de overheid.

Onderwijs

Het belangrijkste beleid betreft onderwijs, omdat dat de toekomst van het land bepaalt:

De overheid en de bevolking

Ook belangrijk is overheidsbeleid dat beïnvloedt welke software individuen en organisaties gebruiken:

Digitale onafhankelijkheid

Verschillende soorten beleid hebben invloed op de digitale onafhankelijkheid van de overheid. Overheidsinstellingen moeten zeggenschap behouden over hun eigen computeractiviteiten, en deze controle niet uit handen geven aan private handen. Dit geldt voor alle computers, inclusief smartphones.

Digitale onafhankelijkheid II

De digitale onafhankelijkheid (en veiligheid) van de overheid houdt in dat zij zeggenschap heeft over de computers die het werk van de overheid doen. Daarbij is het vermijden van Service als Softwarevervanging (SaaSS) essentieel, behalve als de dienst wordt geleverd door een overheidsorgaan. Daarnaast moeten andere praktijken, die de zeggenschap over computeractiviteiten van de overheid wegnemen, worden vermeden. Daarom:

Ontwikkelingen beïnvloeden

Het beleid van de overheid beïnvloedt de ontwikkeling van vrije en niet-vrije software:

Elektronisch afval

Vrijheid mag niet tot elektronisch afval leiden:

Technische neutraliteit

Met de voorgestelde maatregelen in dit artikel kan de overheid zeggenschap over haar computeractiviteiten naar zich toe trekken en kan zij burgers, bedrijven en organisaties helpen bij het verkrijgen van zeggenschap over hun computeractiviteiten. Sommigen zullen echter beweren dat deze maatregelen het “principe” van technische neutraliteit schenden.

Het idee van technische neutraliteit is dat de overheid geen arbitraire voorkeuren op technische keuzes moet opleggen. Of dat een geldig principe is, is betwistbaar, maar het blijft in ieder geval beperkt tot kwesties die slechts technisch zijn. De maatregelen die hier worden aangemoedigd kaarten ethische, sociale en politieke kwesties aan, dus vallen zij buiten het bereik van technische neutraliteit. Alleen diegenen die een land willen onderwerpen, zullen voorhouden dat de overheid “neutraal” zou moeten zijn over haar onafhankelijkheid of over de vrijheid van haar burgers.