This translation may not reflect the changes made since 2015-04-13 in the English original.

You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Att Sälja Fri Mjukvara

Några åsikter om att sälja undantag till licenser av fri mjukvara, såsom GNU GPL finns också tillgängliga.

Många tror att andan i GNU-projektet är att man inte ska ta betalt för att distribuera kopior av mjukvara, eller att man ska ta så lite som möjligt—för att täcka driftkostnaden. Detta är en missuppfattning.

Faktiskt så rekommenderar vi de som distribuerar fri mjukvara att ta betalt så mycket som de vill eller kan. Om detta verkar förvånande, fortsätt gärna vidare.

Ordet “fri” kan tolkas på två olika sätt; det kan innebära frihet eller pris. När vi pratar om “fri mjukvara”, menar vi friheten, inte priset. (Tänk på “yttrandefriheten”, snarare än “gratis öl”.) Mer konkret betyder detta att användare kan fritt köra programmet, ändra programmet, distribuera programmet med eller utan ändring.

Fria program distribueras ibland gratis, andra gånger säljs fria program för ett påtagligt pris. Det händer ofta att samma program finns tillgängligt i båda former från olika ställen. Detta programmet är fri mjukvara oavsett pris, eftersom användaren kan använda programmet i frihet.

Icke-fria program säljs ofta till höga priser, men ibland skänker butikerna en gratis kopia till dig. Detta är inte fri mjukvara, dock. Oavsett pris, så är programmet icke-fritt eftersom användaren inte kan köra programmet i frihet.

Eftersom fri mjukvara inte är en fråga om pris, så kan ett lägre pris inte göra en programvara fri, eller ens mer fri. Om du distribuerar kopior av fri mjukvara, kan du lika gärna ta en påtaglig avgift och tjäna lite stålar. Att distribuera fri programvara är en bra och rättförskaffad verksamhet; om du gör det, kan du lika gärna gå med vinst.

Fri mjukvara är ett gemensamt projekt, och alla som direkt påverkas av projektet bör hitta vägar att bidra till detta gemensamma projektet. För en distributör, vägen kan vara att donera en liten del av vinsten till utvecklingen av fri mjukvara eller till Free Software Foundation. Då kan du vara med och bidra till utveckling av fri programvara.

Att distribuera fri mjukvara ger möjligheter att donera pengar till utveckling av fri programvara. Förkasta inte denna chansen!

För att kunna donera till projektet, behöver du tjäna lite stålar. Om du tar för lite betalt, kommer du inte att ha några stålar över för att bidra till utvecklingen av fri programvara.

Kommer ökade distributionskostnader påverka användare?

Många oroar sig ibland för att ökade distributionskostnader kommer göra fri mjukvara otillgänglig för användare. Med proprietär mjukvara, åstadkommer man precis detta med höga priser—men fri mjukvara är annorlunda.

Skillnaden är att fri mjukvara vanligtvis sprids vidare, och det finns många olika vägar att tillgå den.

De som samlar på mjukvara gör allt som står i deras makt för att hindra användare från att köra proprietära program utan att ha betalt det sedvanliga priset. Om detta priset är mycket högt, blir det svårt för några användare att köra programmet.

Med fri mjukvara, behöver användarna inte betala distributionskostnaden för att köra mjukvaran. De kan kopiera programmet från en vän som har en kopia, eller med hjälp av en vän som har tillgång till Internet. Eller så kan flera användare gå tillsammans och dela på priset för en CD-skiva, och sedan turas om att installera programmet. Ett högt pris för en CD-skiva är inget stort hinder om mjukvaran är fri.

Kommer ökade distributionskostnader avskräcka användning av fri mjukvara?

En annan vanlig oro är intresset för fri mjukvara. Många tror att en hög distributionskostnad skulle minska antalet användare, eller att ett lågt pris kommer att skapa fler användare.

Detta är sant för proprietär program—men en fri mjukvara är annorlunda. Med så många vägar att skaffa kopior, betyder distributionskostnaden inte alls lika mycket för intresset.

På sikt, hur många personer som använder fri mjukvara kommer bestämmas av vad fri mjukvara kan göra, och hur enkelt det går att använda. Många användare prioriterar inte sin frihet i första hand; de skulle fortsätta att använda proprietär mjukvara om fri mjukvara inte kunde göra jobbet för dem. Därför, om man vill öka antalet användare på sikt, ska man framförallt utveckla fler fria program.

Det bästa sättet är att själv skriva väsentlig fri mjukvara eller dokumentation. Om du hellre vill distribuera än skriva, kan du också hjälpa till genom att donera till de som skriver.

Uttrycket “att sälja mjukvara” kan också vara vilseledande

Ärligt talat, “att sälja” innebär att man byter varor mot pengar. Att sälja en kopia av en fri mjukvara är rättförskaffat, och vi rekommenderar det.

Hursomhelst, om man tänker på “att sälja mjukvara”, tänker man kanske på det sätt som de allra flesta företagen gör: att göra mjukvaran proprietär istället för fri.

Så om du inte noggrant tänker särskilja begreppen, på samma sätt som den här artikeln har gjort, föreslår vi att det är bättre att undvika termen “att sälja mjukvara” helt och välja någon annan formulering istället. Till exempel, du kan säga “att distribuera fri mjukvara mot avgift”—det är otvetydigt.

Höga eller låga avgifter, och GNU GPL

Förutom i enskilda fall, har GNU General Public License (GNU GPL) inga krav på hur mycket du kan ta betalt för att distribuera en kopia av fri mjukvara. Du kan ta ingenting, ett öre, en krona eller en miljard kronor. Det är upp till dig, och marknaden, så klaga inte på oss om ingen betalar en miljard kronor för en kopia.

Det enda undantaget är då binära program distribueras utan den fullständigt korresponderande koden. De som gör detta är skyldiga av GNU GPL att publicera koden på begäran av användaren. Utan en begränsad avgift för koden, skulle de kunna sätta en så pass hög avgift att ingen skulle rimligtvis betala avgiften —exempelvis en miljard kronor—på det viset skulle de kunna publicera koden samtidigt som de effektivt skyddar den. Så i detta enskilda fallet måste det finnas en begränsad avgift för distribuering av koden för att kunna garantera användarens rätt till frihet. I vanliga fall, däremot, finns ingen anledning till att begränsa distributionsavgiften, och där finns inga begränsningar.

Ibland frågar företag oss om tillstånd att använda GNU:s mjukvara och att kringgå vissa delar i GNU GPL, med löfte om “att inte ta betalt för mjukvaran” eller liknande. Detta spelar ingen roll för oss. Fri mjukvara innebär frihet, och att upprätthålla GPL är att försvara frihet. När vi försvarar användarens frihet, bryr vi oss inte om petitesser som hur mycket en distributionsavgift ska vara. Frihet är problemet, hela problemet, och det enda problemet.