English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]  

Leden maken het werk van de Free Software Foundation mogelijk. Help ons het doel van 700 nieuwe leden te behalen of doneer voor 31 december!

Word lid

$251,581
$450,000

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Vrije niet-GNU-distributies

Deze pagina vermeldt vrije systeemdistributies die geen variant zijn van het GNU-systeem. Deze systemen moeten, net zoals GNU/Linux-systemen, voldoen aan de richtlijnen voor vrije systeemdistributies.

Als je een vrije niet-GNU-distributie onderhoudt die de richtlijnen voor vrije systeemdistributies aanhoudt, en hier graag vermeld wilt worden, schrijf ons dan op <licensing@fsf.org>met een introductie en een koppeling naar de website van het project. Als je dit doet, leggen we je meer uit over het evaluatieproces en beginnen er snel mee. We verheugen ons erop wat van je te horen!

NAAR BEGIN


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.