Tai yra originalaus puslapio anglų kalba vertimas.

Profesinė aukštesnioji pagrindinė mokykla Irimpanam

Toliau pateikta ataskaita yra paremta mokyklos darbuotojų suteikta informacija.


Vieta

Mokykla randasi Indijoje, Kerala Valstijos Ernakulam apygardoje, Irimpanam vietovėje netoli Tripunithura miesto.

Apie

Įkurta 1940 m., Profesinė aukštesnioji pagrindinė mokykla Irimpanam yra privati mokykla, kuriai padeda Valstija. Ji siūlo pamokas nuo Aukštesnės pirminės iki Aukštosios mokyklos lygių (atitinkamai klasės nuo 5 iki 7 ir nuo 8 iki 10). Beveik 1000 nuo 10 iki 15 metų amžiaus mokinių lanko šią mokyklą.

Motyvacija

Mūsų institucija ypatingai susidomėjo pagrindinių GNU projekto filosofijos aspektų, tokių kaip laisvė dalintis žiniomis ir laisvė bendradarbiauti su mūsų bendruomene kompiuterinių programų pagerinimų prisidėjimais, skatinimu. Šis žinojimas apie Swathanthra programinę įrangą (1) didžiąja dalimi buvo rezultatas to, ko mes išmokome susitikimuose, kuriuos organizavo Indijos laisva naudotojų grupė (ILUG-Cochin1) artimame Kochi mieste. Dalyvavimas tuose susitikimuose taip pat mums padėjo glaudžiai dirbti kartu su Laisvos programinės įrangos bendruomene.

Kaip mes tai padarėme

Mūsų mokykloje perėjimas prie Laisvos programinės įrangos buvo Kerala Vyriausybės suprojektuoto ir įsteigto projekto, pavadinto IT@School, rezultatas. Šis projektas, pradėtas 2001 m., apėmė keletą tūkstančių Kerala mokyklų ir 2006 m. juo visiškai pereita prie Laisvos programinės įrangos.

Mokinių Laisvos programinės įrangos renginyje nuotrauka.

Mokiniai Laisvos programinės įrangos renginyje, kurį organizavo SSK VHSS Irimpanam.

Vyriausybė įgyvendino mokymo kursus mokytojams, kad mus išmokytų bazinių naujos Laisvos operacinės sistemos žinių ir kaip ją įdiegti. Šią naują sistemą pirmą kartą pritaikė SPACE, Kerala įsikūrusi agentūra, kuri skatina Laisvos programinės įrangos naudojimą privačiame ir viešajame sektoriuose. SPACE, taip pat ir vietinės Swathanthra programinės įrangos naudotojų grupės, šio proceso eigoje atliko fundamentalų vaidmenį, mokytojams teikdami nuolatinį palaikymą. Viena iš dirbtuvių, organizuotų SPACE, mums padėjo naudojant Laisvą programinę įrangą sukurti mūsų mokyklos svetainę.

Mokymais neapsiribota tik programine įranga, taip pat buvo įtraukti baziniai techninės įrangos palaikymo mokymai mokytojams ir mokiniams. Mūsų mokykloje, 10 metų amžiaus mokiniai žino kaip surinkti personalinį kompiuterį.

Laisvų programų naudojimas klasėje buvo palengvintas įgyvendinant mokymų modulius, orientuotus į mokytojų instruktažą kaip naudoti konkrečias programas įvairių temų mokymams. Pavyzdžiui, matematikos mokytojams buvo mokymo modulis kaip geometrijos mokymui naudoti Dr Geo, dar vienas chemijos mokytojams kaip piešti organines molekules naudojant Chemtool ir daug kitų.

Kitos mokymo veiklos atliktos bendradarbiaujant mokyklai ir ILUG-Cochin, kad išmokyti mus kaip naudotis skirtingomis Laisvos programinės įrangos aplikacijomis, tokiomis kaip Blender, Inkscape ir komandinės eilutės sąsaja.

Mokykla taip pat atidarė IRC kanalą, kuriame mokiniai gali užduoti klausimus apie problemas, su kuriomis jie gali susidurti.

Įsipareigojimas Laisvai programinei įrangai

Iš pradžių, ta nauja sistema buvo naudojama dvigubos įkrovos pagrindu, todėl, kad mes – mokytojai, nebuvome susipažinę su Laisva programine įranga, bet mes greitai ir išsamiai su ja susipažinome. Dabar, nei viename iš mūsų kompiuterių nėra nuosavybinių sistemų ir jokios nuosavybinės programos nėra naudojamos. Klasėje ir administracinėse patalpose naudojama tik Laisva programinė įranga.

Klasėje naudojame daug įvairių laisvų programų, tokių kaip GIMP, Tux Paint, Audacity, GPeriodic ir LibreOffice, bet yra daug kitų.

8 klasės mokiniai (13 metų amžiaus) taip pat yra supažindinami su Python programavimo kalba.

Rezultatai

Tux Paint sąsajos Malayalam kalba paveikslas, vaizduojantis Adeenia gėlės
štampą.

Paklausykite kaip studentas Malayalam kalba taria Adeenia gėlės pavadinimą.

Švietimas Kerala Valstijoje tapo „IT-įgalintas“, reiškiant, kad mokiniai tiesiogiai gauna technologinių žinių, kol už IT laboratorijos mokosi paprastus mokymo plano dalykus. Tai įmanoma dėl didelio skaičiaus aukštos kokybės švietėjiškų aplikacijų, esančių GNU/Linux.

Laisvos programinės įrangos skaidrumas ir bendradarbiaujanti natūra mokiniams ir mokytojams padėjo išsamiai įsigilinti į technologiją ir juos įgalino gebėti įvairiais būdais prisidėti prie tos bendruomenės. Vienas svarbus prisidėjimas buvo Tux Paint sąsajos lokalizavimas į Malayalam kalbą, mūsų gimtąją kalbą.

Dar vienas prisidėjimas buvo naujų štampų į Tux Paint pridėjimas. Vietinės gėlės buvo nufotografuotos ir tas fotografijas retušavo 6 ir 7 klasių mokiniai, naudodami paveikslų redagavimo programą GIMP. Sukurti paveikslai tada buvo integruoti į Tux Paint, tų gėlių pavadinimus įrašant Malayalam kalba. Papildomai, mokiniai savo pačių balsais įrašė gėlių pavadinimus, kad kai naudotoja pasirinks vieną iš tų štampų, ji išgirs tos gėlės pavadinimą Malayalam kalba. Sukurtas video įrašas, kad parodyti kaip tai veikia ir kaip ši veikla atlikta.

Pasižiūrėkite ir atsisiųskite video. Perskaitykite ir atsisiųskite subtitrus anglų kalba, SubRip formatu.

Abi veiklos paskatintos Swathanthra Software Koottayma of VHSS Irimpanam (SSK VHSS Irimpanam), Laisvos programinės įrangos mokytojų ir mokinių grupė, įsikūrusi toje mokykloje. Jos tikslas yra kelti žinojimą apie Laisvos programinės įrangos filosofiją ir pristatyti naujas GNU/Linux aplikacijas, tokiu būdu prisidedant prie šios bendruomenės. Ši grupė organizuoja mėnesinius susitikimus ir atlieka įvairių tipų veiklas, kuriomis savo narius skatina paeksperimentuoti ir patyrinėti Laisvą programinę įrangą, taip praktikuojant laisves, kurias ji suteikia.

Kaip būdas palaikyti ryšį ir dalintis patirtimis su kitomis mokyklomis ir su Laisvos programinės įrangos bendruomene, mokytojai ir mokiniai kiekvienais metais dalyvauja tokiuose renginiuose, kaip Nacionalinė laisvos programinės įrangos konferencija ir Kibernetiškai saugi diena.


Mokytojų, mokinių ir vietinių grupių įsipareigojimas ir bendradarbiavimas buvo esminiai šiai didelės apimties vyriausybės projekto sėkmei.


(1) Swathanthra yra sanskrito žodis, reiškiantis „laisva“ kaip laisvė.

Kūrybinė grupė

Garbė už abu šiame puslapyje pateiktus paveikslus, taip pat ir už audio failą, atitenka Swathanthra Software Koottayma of VHSS Irimpanam, kurie išleido juos pagal Creative Commons Priskyrimas - Analogiškas platinimas 3.0 Nepritaikyta jurisdikcijai licenciją.

Vertėjo pastabos

  1. Nuo čia ir toliau, akronimai originalo kalba neverčiami.