This translation may not reflect the changes made since 2009-12-15 in the English original.

You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Защо училищата трябва да си служат изцяло със свободен софтуер


Съществуват основни причини, поради които всички компютърни потребители трябва да настояват за свободен софтуер: той им дава свободата да управляват собствените си компютри. При собственическия софтуер, компютърът върши това, което иска притежателят на софтуера, а не това, което Вие искате. Свободният софтуер, също така, дава на потребителите свободата да си помагат взаимно, да водят почтен живот. Така както важат за всички, тези основания са валидни и за училищата. Но има и особени основания, касаещи училищата. Те са предмет на тази статия.

Като начало, свободният софтуер може да спести пари на училищата. Дори в най-богатите държави средствата за училищата са недостатъчно. Свободният софтуер дава на училищата, както и на другите потребители, свободата да копират и разпространяват софтуера. Така училищната система може да направи копия за всичките си налични компютри. Това може да помогне за премахване на цифровата бариера1 в бедните държави.

Макар и важна, тази очевидна причина е твърде повърхностна. Освен това, разработчиците на собственически софтуер могат да отстранят този му недостатък като дарят копия на училищата. (Внимавайте! На училище, приело тази оферта, може да се наложи да плати за бъдещи нови версии.) Затова нека разгледаме по-съществените причини.

Училището трябва да преподава на възпитаниците си начин на живот, който е полезен за обществото като цяло. То трябва да насърчава употребата на свободен софтуер, така както насърчава рециклирането. Ако училищата обучават учащите на свободен софтуер, то учащите ще ползват свободен софтуер и след като се дипломират. Това ще помогне на обществото като цяло да се спаси от господството (и измамите) на мегакорпорациите. Тези корпорации предлагат безплатни мостри на училищата, водени от същия интерес, поради който тютюневите компании разпространяват безплатни цигари — за да пристрастят децата (1). Корпорациите няма да продължат да правят търговски отстъпки на тези ученици, след като пораснат и се дипломират.

Свободният софтуер дава възможност на учащите да разучават как той функционира. Когато учениците навлязат в юношеските си години, някои от тях жадуват да научат всичко за своята компютърна система и нейния софтуер. И именно това е възрастта, в която бъдещите добри програмисти трябва да го сторят. За да се научат да пишат добър софтуер, учениците трябва да изчетат и напишат много код. Важно е да четат и разбират реални програми, каквито хората наистина ползват. Учениците ще бъдат изключително любопитни да узнаят кода на програмите, които ползват всекидневно.

Собственическият софтуер отхвърля тяхната жажда за знания, отвръща им: „Знанието, което желаете, е тайна – ученето е забранено!“ Свободният софтуер насърчава всеки да учи. Общността на свободния софтуер отрича „духовенството на технологиите2“, което държи обществото в невежество относно начина на функциониране на технологиите. Ние насърчаваме учащите от всяка възраст и положение да четат изходния код и да учат, колкото пожелаят. Училищата, ползващи свободен софтуер, ще позволят на своите ученици, добри в програмирането, да напреднат.

Следващата причина да се ползва свободен софтуер в училищата е още по-съществена. Очакваме училищата да обучат учащите на основни факти и полезни умения. Но това не е единствената им задача. Основната мисия на училищата е да учат хората да бъдат добри граждани и добри хора – да дават помощта си на нуждаещите се. В областта на компютрите това означава да ги научат да споделят софтуера. Основните училища най-напред трябва да кажат на учениците си: „Ако донесете софтуер в училище, трябва да го споделите с другите деца.“ Естествено, училището трябва да върши това, което проповядва: всеки софтуер, който инсталира трябва да може да бъде копиран от учениците, да могат да го занесат вкъщи и разпространяват.

Обучаването на учащите да ползват свободен софтуер и да участват в общността на свободния софтуер е добър житейски урок. То също им дава модел на подражание, при който общественополезните дейности стоят над личната финансова изгода. Всички видове учебни заведения би трябвало да ползват свободен софтуер.

  1. Тютюневата компания на Р.Дж.Рейнолдс бе глобена с 15 млн. долара през 2002 г. за разпространение на безплатни цигари на събития, посещавани от деца. Вижте: http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm.

Бележки на преводача

  1. Цифрова бариера — неравенство, възникващо между хора с различни възможности в сферата на информационните технологии. Отделните личности или общности, разполагащи с пълноценен достъп до съвременните информационни технологии, знания и умения за употребата им, са привилегировани в сравнение с тези, които нямат или имат ограничен достъп.
  2. Духовенство на технологиите — жреци от романа „Фондацията“ на Айзък Азимов. Тяхната религия се основава на познанията им в областта на технологиите, които простолюдието не разбира и приема за магически способности.