This translation may not reflect the changes made since 2009-12-15 in the English original.

Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

מדוע בתי ספר צריכים להשתמש רק בתוכנה חופשית

מאת ריצ'רד סטולמן

ישנן סיבות כלליות מדוע משתמשי מחשב צריכים להתעקש על שימוש בתוכנה חופשית. היא מעניקה למשתמשים יכולת לשלוט במחשביהם – בעת שימוש בתוכנה קניינית, המחשב עושה מה שבעל התוכנה רוצה שיעשה, לא המשתמש. תוכנה חופשית אף מעניקה למשתמשים את החירות לשתף פעולה זה עם זה, לחיות חיים הגונים. סיבות אלו נכונות לבתי ספר כפי שהן נכונות לכל דבר. אבל יש מאמר זה דן בסיבות המיוחדות לבתי ספר.

ראשית, תוכנה חופשית יכולות לחסוך לבתי הספר כסף. אפילו במדינות העשירות ביותר, לבתי הספר אין די כסף. תוכנה חופשית מעניקה לבתי הספר, כמו לכל משתמש, את החירות להעתיקה ולהפיצה, כך שהמערכת של בית הספר יכולה ליצור עותקים עבור כל המחשבים שברשותה. דבר זה יכול לסייע בסגירת הפער הדיגיטלי במדינות עניות.

סיבה זו, עד כמה שהיא חשובה, שטחית למדי. ומפתחי תוכנה קניינית יכולים לחסל חסרון זה על ידי תרימת עותקים לבתי הספר (זהירות – בית ספר שמקבל את ההצעה הזו, עשוי להדרש לשלם עבור שדרוגים עתידיים). אז הנה הסיבות העמוקות.

על בתי הספר ללמד את התלמידים אורחות חיים שיועילו לחברה בכללה. עליהם לקדם את השימוש בתוכנה חופשית כפי שהם מקדמים מיחזור. אם בתי הספר ילמדו את התלמידים להשתמש בתוכנה חופשית, התלמידים ישתמשו בהן לאחר שיסיימו את לימודיהם. זה יסייע לחברה בכללותה להתחמק משליטה (ועושק) על ידי תאגידי-ענק. תאגידים אלו מציעים דוגמיות חינמיות לבתי הספר מאותן סיבות שחברות טבק מחלקות סיגריות בחינם: כדי להביא את הילדים להתמכרות (1). הם לא יעניקו הנחות לאותם תלמידים, לכשיגדלו ויסיימו את לימודיהם.

תוכנה חופשית מאפשרת לתלמידים ללמוד כיצד תוכנה פועלות. כשתלמידים מגיעים לגיל העשרה, חלקם רוצים ללמוד כל שיש לדעת על מערכת המחשב והתוכנה שלה. זהו הגיל שבו אנשים שיהיו מתכנתים טובים צריכים ללמוד זאת. כדי ללמוד כיצד לכתוב היטב תוכנה, תלמידים צריכים לקרוא ולכתוב הרבה מאד קוד. הם צריכים לקרוא ולהבין תוכנות אמיתיות, שאנשים באמת משתמשים בהן. הם יהיו סקרנים מאד לקרוא את קוד המקור של התוכנה בהן הם משתמשים מדי יום.

התוכנה הקניינית דוחה את הצמא שלהם לידע. היא אומרת ”המידע שאתה רוצה הוא סוד – הלימוד אסור!“. התוכנה החופשית מעודדת את כולם ללמוד. התוכנה החופשית מעודדת את כולם ללמוד. קהילת התוכנה החופשית דוחה את ”כהונת הטכנולוגיה“, המשאירה את הציבור הכללי נבער באשר לדרך בה הטכנולוגיה עובדת; אנחנו מעודדים תלמידים, בני כל גיל ובכל מצב, לקרוא את קוד המקור וללמוד ככל שירצו לדעת. בתי ספר המשתמשים בתוכנה חופשית יאפשרו לתלמידים מחונני-תוכנה להתקדם.

הסיבה הבאה לשימוש בתוכנה חופשית בבתי ספר עמוקה עוד יותר. אנחנו מצפים מבתי ספר ללמד תלמידים עובדות בסיסיות וכישורים מועילים, אבל תפקידם אינו מסתכם בכך. המשימה הבסיסית ביותר של בתי הספר היא ללמד אנשים להיות אזרחים טובים ושכנים טובים – לשתף פעולה עם אלו הזקוקים לעזרתם. בתחום המחשבים, המשמעות היא ללמד אותם לשתף תוכנה. בתי ספר יסודיים, יותר מכולם, צריכים לומר לתלמידיהם ”אם אתם מביאים תוכנה לבית הספר, עליכם לחלוק בה עם התלמידים האחרים“. כמובן, על בית הספר ליישם את מה שהוא מטיף לו: כל התוכנה המותקנת על ידי בית הספר צריכה להיות זמינה לתלמידים להעתקה, ללקיחה הביתה, ולהפצה נוספת.

לימוד התלמידים להשתמש בתוכנה חופשית, ולהשתתף בקהילת התוכנה החופשית, היא שיעור מעשי באזרחות. בנוסף, הדבר מלמד את התלמידים שהמודל הראוי לחיקוי הוא זה של שירות ציבורי, לא של אוליגארכים. כל רמות בית הספר צריכות להשתמש בתוכנה חופשית.

  1. חברת הטבק RJ Reynolds נקנסה בסכום של 15 מיליוני דולרים בשנת 2002, בשל חלוקת דוגמיות חופשיות של סיגריות באירועים בהם נכחו ילדים. ראה http://www.bbc.co.uk/worldservice/sci_tech/features/health/tobaccotrial/usa.htm.