English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   ಕನ್ನಡ [kn]   한국어 [ko]   македонски [mk]   മലയാളം [ml]   norsk (bokmål) [nb]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

El Sistema Operatiu GNU

Descarregar distribucions

GNU i Linux

Si busqueu un sistema complet per instal·lar, vegeu la nostra llista de distribucions GNU/Linux completament lliures.

A continuació teniu dos texts que Stallman va escriure per a un tauler d'anuncis a Stanford quan hi era de visita al maig de 1983. Els escrits mostren algunes de les seves idees sobre el camí a seguir per al desenvolupament del sistema GNU. No s'hi utilitza l'expressió “programari lliure”; aparentment, encara no havia començat a posar juntes aquestes dues paraules.

GNU i Linux

Altres recursos relacionats amb GNU

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP