English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   ಕನ್ನಡ [kn]   한국어 [ko]   македонски [mk]   മലയാളം [ml]   norsk (bokmål) [nb]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Sistemi Operativ GNU

Shkarkoni shpërndarje

GNU dhe Linux

Nëse po shihni për një sistem të tërë që ta instaloni, shihni listën tonë të shpërndarjeve GNU/Linux që janë plotësisht software i lirë.

Ja dy postimet që Stallman-u shkroi për një tabelë njoftimesh në Stanford, teksa e vizitonte në Maj, 1983. Ato shfaqin pak nga ajo që bluante në mendje në rrugë e sipër për fillimin e zhvillimit të sistemit GNU. Në to nuk përdoret termi “software i lirë”; që, me sa duket, s’kish filluar ende t’i bënte bashkë këto dy fjalë.

GNU-ja dhe Linux-i

Të tjera burime të afërta me GNU-në

SIPËR NË KRYE


[Logo FSF-je] “The Free Software Foundation (FSF) është një ent jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së përdoruesit të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të software-it.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.