English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   polski [pl]   română [ro]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Un logotip de la FSF

[imatge d'un logotip de la FSF en negre] [imatge d'un logotip de la FSF en blanc]

Dos logotips semblants, rectangulars i no oficials de la Fundació per al Programari Lliure. FSF està escrit en lletra de color vermell de tipus bloc, amb una cadena de zeros i uns de fons.

Donem les gràcies a Shawn Ewald <ewald@ctaz.net> per dissenyar aquests logotips de la FSF.

A ell li agrada més el que té el fons negre, així que l'utilitzem a la pàgina de la FSF.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

TORNAR A DALT


[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.