English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   română [ro]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$62,176
$450,000

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Un logotip de la LPF

[imatge de la Estàtua de la Llibertat protegint les llibertats del
programari]

Tres còpies d'un logotip per a la League for Programming Freedom (Lliga per a la Llibertat de Programació). Representa una Estàtua de la Llibertat que mostra amb la mà aixecada un disquet de vuit o de 5.25 polzades, i sosté un rodet de cinta magnètica amb el braç esquerre.

Agraïm a Etienne Suvasa la creació d'aquest logotip de la LPF.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

[imatge de la Estàtua de la Llibertat protegint les llibertats del
programari]

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

TORNAR A DALT


[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.