English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   română [ro]  

Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2019-02-22 a l' original anglès. Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Un logotip de la LPF

[imatge de la Estàtua de la Llibertat protegint les llibertats del
programari]

Tres còpies d'un logotip per a la League for Programming Freedom (Lliga per a la Llibertat de Programació). Representa una Estàtua de la Llibertat que mostra amb la mà aixecada un disquet de vuit o de 5.25 polzades, i sosté un rodet de cinta magnètica amb el braç esquerre.

Agraïm a Etienne Suvasa la creació d'aquest logotip de la LPF.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

[imatge de la Estàtua de la Llibertat protegint les llibertats del
programari]

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP