English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   română [ro]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$45,502
$450,000

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Un altre GNU hacker teclejant

[imatge d'un altre GNU hacker teclejant]

Aquest GNU inclinat sobre un ordinador és de Jamal Hannahs. I aquesta vegada és en color!

Moltes gràcies a Peter McLachlan per fer aquest dibuix.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

TORNAR A DALT


[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.