English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]  

Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2019-02-21 a l' original anglès. Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Logotips del Projecte GNU de John Bokma

[imatge d'un GNU]

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

[Logotip de GNU Emacs]

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

Donem les gràcies a John Bokma <john@johnbokma.com> per aquestes imatges. L'autor diu que, en cas que s'utilitzessin en productes comercials, li agradaria tenir un exemplar del producte.

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP