English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   română [ro]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

El logotip de la Free Software Foundation

[El logotip oficial de la FSF]

El logotip en vermell és el nou logotip oficial de la Free Software Foundation. Aquest nou i genial logo ha estat creat per Li Jiang. L'antic logotip en blanc i negre està en desús. Podeu utilitzar lliurement aquest logotip per establir un enllaç al lloc web de la FSF. Si el voleu utilitzar per alguna altra cosa, contacteu si us plau amb campaigns@fsf.org.

El logotip vermell està disponible en els següents formats:

Altres imatges a la Galeria d'Art del Projecte GNU.

TORNAR A DALT


[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.