English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]  

Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2019-02-25 a l' original anglès. Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Un GNU en ASCII

 ,      , 
 /       \ 
((__-^^-,-^^-__)) 
 `-_---' `---_-' 
 `--|o` 'o|--' 
   \ ` / 
   ): :( 
   :o_o: 
    "-" 

Un dibuix en ASCII d'un cap de GNU, ideal per a entorns no gràfics.

Aquesta imatge en ASCII és:
Copyright (C) 2001, Free Software Foundation, Inc.
Es permet copiar, distribuir i/o modificar aquesta imatge sota qualsevol dels següents termes:

Aquestes imatges es distribueixen amb la idea que seran útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia que puguin ser comercialitzables o aptes per a cert propòsit. Vegeu la Llicència Pública General GNU per a més detalls.

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP