English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]  

Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2016-11-19 a l' original anglès. Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Un cap de GNU amb més contrast

[Imatge d'un cap de GNU amb més contrast]

Una versió més simple i contrastada del nostre famós cap de GNU que queda fantàstic a baixes resolucions, i que a més surt molt bé en les altes resolucions que es necessiten per imprimir. Està disponible en els formats OpenOffice i SVG.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

Llicència

Aquesta imatge pot utilitzar-se sota els termes de la Llicència GFDL 1.3, la Llicència d'Art Lliure o la Llicència Creative Commons CC-BY-SA 2.0. No obstant, també és la imatge de marca del Projecte GNU. Si voleu utilitzar el cap de GNU per posar un enllaç a un lloc web de la Free Software Foundation o del ProjecteGNU, o per promoure GNU o parlar-ne de manera acurada, podeu fer-ho sensepermís. En altres casos, demaneu primer permís a licensing@fsf.org.

Atribució

Volem agrair a Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com> haver-nos fet donació d'aquesta imatge.

TORNAR A DALT


[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.