English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   português do Brasil [pt-br]  

The  9th HACKERS MEETING  will be held in Rennes (France) from August 18 to 20.

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Un cap de GNU amb més contrast

[Imatge d'un cap de GNU amb més contrast]

Una versió més simple i contrastada del nostre famós cap de GNU que queda fantàstic a baixes resolucions, i que a més surt molt bé en les altes resolucions que es necessiten per imprimir. Està disponible en els formats OpenOffice i SVG.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

Llicència

Aquesta imatge pot utilitzar-se sota els termes de la Llicència GFDL 1.3, la Llicència d'Art Lliure o la Llicència Creative Commons CC-BY-SA 2.0. No obstant, també és la imatge de marca del Projecte GNU. Si voleu utilitzar el cap de GNU per posar un enllaç a un lloc web de la Free Software Foundation o del ProjecteGNU, o per promoure GNU o parlar-ne de manera acurada, podeu fer-ho sensepermís. En altres casos, demaneu primer permís a licensing@fsf.org.

Atribució

Volem agrair a Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com> haver-nos fet donació d'aquesta imatge.


[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

La Free Software Foundation és la principal organització patrocinadora del Sistema Operatiu GNU. Doneu suport a GNU i la FSF comprant manuals i regals, unint-vos a la FSF com a membre associat, o fent una donació, ja sigui directament a la FSF o via Flattr.

Tornar a dalt