English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]   português do Brasil [pt-br]  

This translation may not reflect the latest changes to the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Un cap de GNU amb més contrast

 [imatge d'un cap de GNU amb més contrast]

Una versió més simple i contrastada del nostre famós cap de GNU que queda fantàstic a baixes resolucions, i que a més surt molt bé en les altes resolucions que es necessiten per imprimir. Està disponible en els formats OpenOffice i SVG.

Volem agrair a Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com> haver-nos fet donació d'aquesta imatge sota la Free Art License (Llicència d'Art Lliure).

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

Altres imatges a la Galeria d'Art del Projecte GNU.

[Logotip de la FSF]“La nostra missió és preservar, protegir i promoure la llibertat d'utilitzar, estudiar, copiar, modificar i distribuir programari, i defensar els drets dels usuaris de programari lliure.”

La Free Software Foundation és la principal organització patrocinadora del Sistema Operatiu GNU. Doneu suport a GNU i la FSF comprant manuals i regals, unint-vos a la FSF com a membre associat, o fent una donació, ja sigui directament a la FSF o via Flattr.

Tornar a dalt