English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   français [fr]  

Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2019-02-25 a l' original anglès. Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Logotip de httptunnel

[Logotip de httptunnel]

Aquest és el logotip que s'utilitza al Projecte Httptunnel. Donem les gràcies a Harri Manni per aquesta imatge.

Aquesta imatge està disponible en els següents formats:

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP