English [en]   Deutsch [de]   français [fr]   română [ro]  

Aceasta este o traducere a unei pagini originale scrisă în engleză.

Embleme Hurd in format Metafont

Ca fișiere separate:  hurd_sm_mf.jpg (jpeg 10k),  hurd_mf.jpg (jpeg 20k),  hurd.mf (cod sursă Metafont).

 [imagine mică a emblemei Hurd ca Metafont]

 [imagine mare a emblemei Hurd ca Metafont]

Codul sursă Metafont:

% Stephen McCamant <alias@mcs.com> 1997
% Freely redistributable
mode=localfont;
mode_setup;

 dsize#:=10pt#;

 em#:=sqrt(2)*dsize#; cap#:=dsize#;
 thick#:=(1/5)*dsize#; thin#:=(1/7)*thick#; 
 
 bigfuzz:=.02; smfuzz:=.01;

define_pixels(em,cap);
define_blacker_pixels(thin, thick);

beginchar("H",.65em#,cap#,0); "The letter H";
 penpos1(thick,-15); penpos2(thick,-12); penpos3(thick,-10);
 x1=x2=x3=.5thick; y1=h; y2=(.5+bigfuzz)*h; y3=0; x2l:=1/4[x2l,x2];
 penpos4(thick,-15); penpos5(thick,-12); penpos6(thick,-10);
 x4=x5=x6=w-.5thick; y4=h; y5=(.5+bigfuzz)*h; y6=0; x5l:=1/4[x5l,x5]; 
 penstroke z1e..z2e{down}..z3e; penstroke z4e..z5e{down}..z6e;
 penpos7(thick,80); penpos8(thick,90); penpos9(thick,100);
 x7=.5thick; x8=.5w; x9=w-.5thick;
 y7=y9=(.5+bigfuzz)*h; y8=(.5-bigfuzz)*h;
 penstroke z7e..z8e..z9e;
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7,8,9);
endchar;

% U by Don Knuth (originally; now mangled beyond recognition)
beginchar("U",.85em#,cap#,0); "The letter U";
 penpos1(1.1thick,-10);
 penpos2(thick,-10);
 penpos3(thick,40);
 penpos4(thick,75);
 penpos5(thick,130);
 penpos6(thick,180);
 penpos7(thick,170);
 x1l=.1em; x7l=w-.1em;
 y1=y7=h;
 x2=x1; y2=.3h;
 x3=.75[x4,x2]; y3=.75[y2,y4];
 x4r=.75[x2r,x6r]; y4l=-.05h;
 x5=.7[x4,x6]; y5=.7[y6,y4];
 x6=x7; y6=1/3h;
 penstroke z1e..z2e{down}..z4e{z3e}..z6e{up}..z7e;
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7);
endchar;

beginchar("R",.6em#,cap#,0); "The letter R";
 penpos1(thick,-10);
 penpos2(thick,-10);
 penpos3(thick,-10);
 penpos4(1.5thick,-10);
 x1l=0;
 x1=x2=x3=x4;
 y1=-.2thick; y4=h;
 y2=.1[y1,y4]; y3=.9[y1,y4];
 penstroke z1e..z2e{up}..z3e{up}..z4e;
 penpos5(.8thick,90);
 penpos6(.8thick,90);
 penpos7(thick,0);
 penpos8(thick,-90);
 x5r=x4; y5r=y4-.1thick; 
 x7r=w; y7=.7[h,y8]; 
 x6=.5[x1,x7]; y6=y5;
 y8=.65[y1,y4]; x8=x1;
 penstroke z5e{right}..z6e{right}..z7e{down}..z8e; 
 penpos9(thick,45);
 penpos10(thick,-10);
 x9=x8; y9=.45[y1,y4]; 
 y10=y1; x10r=x7r;
 penstroke z9e{(.5,-.05)}..z10e{down};
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
endchar;

beginchar("D",.85em#,cap#,0); "The letter D";
 penpos1(1.1thick,-10);
 penpos2(thick,-10);
 penpos3(1.1thick,0);
 x1l=.1em; x1=x2=x3; y1=h; y2=.5[y1,y3]; y3=-.2thick;
 penstroke z1e..z2e{down}..z3e;
 penpos4(thick,90);
 penpos5(thick,90);
 penpos6(thick,0);
 penpos7(thick,-90);
 penpos8(thick,-90);
 z4r=z1; z8r=z3;
 x6r=w-.1em; y6=.5[y1,y3];
 x5=x7=.3[x4,x6]; y5=y4; y7=y8;
 penstroke z4e{right}..z5e{right}..z6e{down}..z7e{left}..z8e{left};
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7,8);
endchar;

beginchar("#",1.2cap#,cap#,0); "Boxes and arrows logo";
 pickup pencircle scaled thin;
 draw unitsquare scaled .2h shifted (.1h,.4h);
 draw unitsquare scaled .2h shifted (.4h,.7h);
 draw unitsquare scaled .2h shifted (.7h,.4h);
 draw unitsquare scaled .2h shifted (.4h,.1h);
 draw (.4h,.8h){left}..(.2h,.65h){down}--(.2h,.6h);
 draw (.15h,.65h)--(.2h,.6h)--(.25h,.65h);
 draw (.5h,.7h){down}..(.625h,.5h){right}--(.7h,.5h);
 draw (.65h,.45h)--(.7h,.5h)--(.65h,.55h);
 draw (.6h,.2h){right}..(1.0h,.5h)..(.65h,.8h){left}--(.6h,.8h);
 draw (.65h,.75h)--(.6h,.8h)--(.65h,.85h);
 draw (.8h,.4h){down}..(.5h,0)..(.2h,.35h){up}--(.2h,.4h);
 draw (.15h,.35h)--(.2h,.4h)--(.25h,.35h);
endchar;

beginchar("G",.9em#,cap#,0); "The letter G";
 penpos1(thick,15);
 penpos2(thick,90);
 penpos3(thick,180);
 penpos4(thick,270);
 penpos5(thick,0);
 penpos6(thick,0);
 penpos7(thick,100);
 penpos8(thick,90);
 x3r=.1em;
 x6r=w-.1em;
 x1r=.95[x3r,x6r];
 x2=x4=.5[x1,x3];
 y2r=h+.3thick; y4r=-.3thick; y3=.5h;
 x5=x6; y5=.3h;
 y1=5/7h; z6=z8r;
 y7r=y8r; y8=.5h;
 x7=x2;
 penstroke z1e{up}..z2e{left}..z3e{down}..z4e{right}..z5e{up}..z6e{up};
 penstroke z7e..z8e; 
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7);
endchar;

beginchar("N",.65em#,cap#,0); "The letter N";
 penpos1(thick,-15); penpos2(thick,-12); penpos3(thick,-10);
 x1=x2=x3=.5thick; y1=h; y2=(.5+bigfuzz)*h; y3=0; x2l:=1/4[x2l,x2];
 penpos4(thick,-15); penpos5(thick,-12); penpos6(thick,-10);
 x4=x5=x6=w-.5thick; y4=h; y5=(.5+bigfuzz)*h; y6=0; x5l:=1/4[x5l,x5]; 
 penstroke z1e..z2e{down}..z3e; penstroke z4e..z5e{down}..z6e;
 penpos7(1.5thick,80); penpos8(1.3thick,90); penpos9(1.5thick,800);
 x8=.5w;
 z7r=z1r; z9l=z6l; y8=(.5-bigfuzz)*h;
 penstroke z7e..z8e..z9e;
 penlabels(1,2,3,4,5,6,7,8,9);
endchar;

end;

ÎNAPOI ÎN SUS


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

Fundația pentru Programe Libere (FSF) este principalul sponsor organizațional al sistemului de operare GNU. Srijiniți proiectul GNU și organizația FSF cumpărând manuale și materiale promoționale, înscriindu-vă în FSF ca membri asociați sau realizând o donație.